Pató Pál valóban élt, amit síremléke is bizonyít

Posted by
Pathó Pál (1793-1855) a közeli északi kisalföldi faluban, Muzslán született. 1829-ben költözött át Szőgyénbe, ahol a falu jegyzője lett. 1843-ban, 50 éves korában vette feleségül németszőgyéni nemes Wargha Örzsébetet, akitől számos gyermeke is született. Életéről nem sokat tudunk. Ezen tények egyike, hogy 1848-ban a helyi nemzetőrök parancsnoka volt.
Azt az ismertséget, ami közmondássá emelte Pathó Pál úr nevét, Petőfi Sándor kölcsönözte neki. A költő 1846-ban barátja, Jókai Mór társaságában Várady Antal cimborájuk lakodalmán jártak, a közeli Esztergomban. Itt hallhatott a vidám társaságban a környék hírhedt maradi nemeséről és kései házasságáról. Ekkor át is keltek a Dunán és a közeli falvakba látogattak. Talán Szőgyént is útba ejtették, így nem kizárt, hogy Petőfi személyesen is találkozott hősünkkel. Ebből az ötletből születhetett Petőfi 1847-es verse:
“Mint elátkozott királyfi
Túl az Óperencián,
Él magában falujában
Pató Pál úr mogorván.
Be más lenne itt az élet.
Ha egy ifjú feleség…
Közbevágott Pató Pál úr:
“Ej, ráérünk arra még!”
[…]
Maga a síremlék, a felvidéki Szőgyén településen, világosvörös süttői mészkőből faragott sírlap, felül félkörös párkánnyal. A lap felső síkjából kereszt indul fölfelé. A sírkő simára csiszolt előlapján bevésett felirat olvasható: “Itt nyugszik Istenben boldogult T. Pathó Páll úr. Meghalt April 28-dik napján életének 62-dik évében. 1855.” Felesége hasonló sírköve közvetlenül Pathóé mellett áll.

A síremlék Szögyénben