Navalnij példája

Posted by

Gábor György
>Sokan, mások mellett Michel Foucault a „Felügyelet és büntetés. A börtön története” c. könyvében ír arról, hogy a büntetésvégrehajtás látványosságát és szertartásos jellegét, az emberi test integritását ért durva és pervertált támadásokat, az elborzasztóan kegyetlen nyilvános kínzások megannyi változatát és formáját, a rettentő fájdalommal járó testi fenyítést és büntetést miként váltotta fel a XVII. század végétől a börtönök elszeparáló-elkülönítő világa. Míg korábban a test volt a törvényes megtorlás fő céltáblája – ahogy ezt Foucault is írja – ettől kezdve a lélek, a szellem, a psziché válik a legfőbb célponttá, ahol a test kínzóinasait és hóhérlegényeit, a szenvedés közvetlen anatómusait felváltja a hatalom napirendbe foglalt közvetett beavatkozása a felügyelők, a nevelők, a lelkészek, továbbá az orvosok, a pszichológusok és a pszichiáterek bevonásával. A test „megdolgozása” immár nem a hóhérok és hóhérinasok közreműködésével történik, hanem a börtönfelügyelet által hallgatólagosan elfogadott, tudomásul vett és cinikusan „alkalmaztatott” börtöntársak közreműködésével. Mindezzel együtt itt már nem a fájdalom a cél, hanem elsősorban a pszichés-lelki integritás megtörése, s a hatalom diktálta „tartalmak”, célok és szándékok „racionális” közvetítése és eljuttatása.

Mindezt azért érdemes szem előtt tartani, mert Alekszij Navalnij orosz politikus, bátor ellenzéki vezető, Putyin elnök gyűlölt ellensége arról számolt be, hogy munka után minden nap egy kényelmetlen padon kell üldögélnie, szombatonként 5, vasárnaponként 10 óra hosszat, Putyin elnök portréja alatt, s közben hangszórókon át hallgatnia kell egy dalt, amely a KGB jogutódjának, az FSZB-nek a dicsőségét zengi.
Szóval Putyin portréja alatt (vizualitás), az FSZB dicsőségéről hallgatva egy nótát (auditivitás).
Orwell 1984 című regénye nagyrealista vagy hiperrealista műalkotássá vált 2022 Oroszországában.
Nagy kérdés, hogy a hatalomnak a legfőbb csúcsán trónoló alakban, amelynek végrehajtói és fenntartói a fentieket megteszik, mert megtehetik, milyen arányban oszlik meg a velejéig romlott gazemberség, a cinikus aljasság és az egészen súlyos mentális sérültségről árulkodó elmebaj.
Mert az nem kérdés, hogy mindazok, akik a XXI. században tapickolva ezzel az alakkal jó viszonyt képesek ápolni, rendszeres találkozóikon realizálódó baráti kapcsolatot fenntartani, saját országuk számára is roppant mód hátrányos és felettébb kockázatos gazdasági és politikai szívességek sorát teljesíteni, azok a fentiekben felsoroltak mindegyikéből bőségesen részesednek.