Még a középkorban sincs az ország

Posted by

Kaltenbach Jenő:

>Azt hiszem a jelenlegi Magyarországon kár próbálkozni a demokráciával. A magyarok többsége(?) ugyanis nem vevő rá. A demokrácia ugyanis az a politikai formáció, amelyben a társadalom különböző, párttá szerveződő csoportjai, fair módon, azaz az esélyek ès a rendelkezésre álló források lehető egyenlőségével, versenyeznek az ezerfejű cézár, azaz a választók kegyeiért, amely versenyben a hivatalban lévő államapparatus semleges.
Ez ugye azt jelenti, hogy az állami erőforrásokat, intézményrendszert tilos egyoldalúan valamelyik fél rendelkezésére bocsátani. Ez van általában tőlünk nyugatra.
Magyarországon nyilvánvalóan más a helyzet!
A Fidesz állam minden eszközével a hatalmon lévő erőt, azaz a Fideszt segíti és a vetélytársat korlátozza, akadályozza. Ennek az a következménye, hogy a társadalmi tudat totálisan eltorzul, az esélyegyenlőség semmivé foszlik.
A legjobb pèlda erre a magyarok nagy részének Gyurcsány komplexusa. Gondoljunk csak bele! Gyurcsányt egyszer kapták hazugságon, ráadásul azt maga vallotta be. Ezzel örökre diszkvalifikálta magát a politikai közössèg előtt.
Azóta a Gyurcsány komplexust elterjesztő Orbánt szinte naponta lehet a legszemérmetlenebb hazugságon kapni, mégis immár zsinórban negyedszer voksolnak rá magyarok milliói.
Mit lehet azzal a néppel kezdeni amely közpolitikailag visszaesett (vagy onnan soha nem jött ki) a felvilágosodást megelőző okkult középkorba, oda ahol a valóságnak a vallásos hiedelemmel szemben semmi esélye?