Főméltóságú Úr, meginvitálnánk egy futballmérkőzésre, alázatos tisztelettel!

Posted by

Serény Péter
>A 444.hu oldalán Haszán Zoltán fenti című szövegét olvasom. Ezzel indít:
Most, hogy egy óriási lépést készülünk tenni előre, és a XXI. századi modern és korszerű
kormányirodákat főispánok vezetik majd, és lesznek újra vármegyék, érdemes felfrissíteni, hogyan
illik megszólítani a feljebbvalókat ügyintézés czéljából….
A témában 150 évvel ezelőtt született egy
kiváló írás, a szerzője Jókai Mór, Milyen demokraták vagyunk mi? (Fürdői prédikáció) címmel jelent
meg. Így kezdődik, és a folytatás miatt is érdemes elolvasni:
„Tisztelt közönség!
Azaz hogy bocsánat!
Tekintetes, Nemes, Nemzetes és Vitézlő, Nagyságos, Méltóságos, Főméltóságú és Kegyelmes,
Tiszteletes, Tisztelendő, Nagytiszteletű és Főtisztelendő, Érdemes és Nagyérdemű, Mélytudományú
és Széptehetségű, Reményteljes, Bájos és Szellemdús uraim, úrhölgyeim és kisasszonyaim!
Ha valakinek a címét kifelejtettem volna, méltóztassék eziránt utólagos kárpótlást követelni.
Az előre bocsátott megszólításból is sejtheti mindenki, hogy milyen demokraták vagyunk mi.”
https://444.hu/2022/06/22/fomeltosagu-ur-meginvitalnank-egy-futballmerkozesre-alazatos-
tisztelettel
A szerzőnek igaza van, Jókanak ezt a „fürdői prédikációját” valóban érdemes (és élvezetes!)
végigolvasni.
A 444.hu-n látható néhány sort, ízelítőül megtoldanám. A végszó az idézet utolsó mondata: „Az előre
bocsátott megszólításból is sejtheti mindenki, hogy milyen demokraták vagyunk mi.” Jókai Mór így
folytatja: „Pedig még nem mondtam el mind. Mert nálunk még a napszámosnak is van címe.
Németben, franciában, angolban az „ihr”, a „vous”, a „you” csak megszólítás, de a „kend” az már
titulus.
A titulus dolga nálunk valódi tanulmány, mert itt nem tűri minden ember, hogy „eccelenza”-nak
titulálják, mint Olaszországban, hanem megkívánja azt a címét, ami éppen őt megilleti.
Nagyméltóságú úr nálunk a miniszter, ha egyúttal belső titkos tanácsos is, ha nem az, akkor csak
kegyelmes úr. Nagyságos a báró, méltóságos a gróf; hanem ez csak Magyarországra nézve áll;
Erdélyben megfordítva áll az illeték: ott méltóságos a báró, nagyságos a gróf; annálfogva ugyan
vigyázzon, aki egy teremben erdélyi és magyarországi grófokkal és bárókkal jön össze, hogy bele ne
zavarodjék a címezésbe; mert ez hiba lesz.”
Jókai Mór írása az Életemből c. kötetben olvasható, elérhető az interneten is, itt:
https://mek.oszk.hu/00800/00844/html/jokai55.htm