Tekintetes karok és rendek határ nélkül való nagy öröme

Posted by

Majtényi László
>1-ör: Az országgyűlésének Őfölsége által kegyelmesen meghatározott napján követ urak megjelenvén Budapest városában, elsőben főhercegségének, azután pedig méltóságos Kövér László personalis úrnak, úgymint a tekintetes karok és rendek táblája elölülőjének, annak utána az ország prímásának és zászlósinak illendő személyes tisztöleteket megtenni méltóztattak, s egyszersmind ezen országunk karainak és rendjeinek azon határ nélkül való nagy örömét bemutatva Mészáros és Garancsi Uraknak nemes szívvel megparancsolák, hogy a Legeslegújabb Extraprofit Különadó terhére (de ezen összeg fizetésűül a nemességre nézve jövendőre semminémű terh ne következtethessék, avagy háromolhasson), a háborús veszélyhelyzet okán minden vármegyévé váló megye nemes székvárosában szép új várakat emeljenek, melyeknek már látványától is az ellen hanyathomlok fog.