A tanszékvezető főispán

Posted by
László József
>Ami azt illeti, Pesten, a jogi karon tanított bennünket egy volt főispán… Kovács Kálmán jogtörténész professzor, az MTA doktora volt, 1932 és 1943 között a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi karán német-francia szakos tanulmányokat folytatott, majd a Jog- és Államtudományi Karon jogász végzettséget szerzett. Egyetemistaként aktívan politizált, 1936-ban az illegális KMP, majd a Békepárt tagja lett.
1944-től a Magyar Kommunista Párt Központi vezetőségének tagja volt. Az 1944-es Ideiglenes Nemzetgyűlésben részt vett jónéhány törvény létrejöttében, Azt követően az államapparátus különböző posztjain szolgált: a kisújszállási városi tanács elnöke és városi főjegyző, igazságügyi államtitkár, Szolnok megye főispánja, utóbb, az igazságügyminiszter első helyettese, a Művelődési Minisztérium főosztályvezetője. Innen került a jogi karra előbb mb. egyetemi tanárként, 1959. június 23-án kinevezett rendes professzorként, a magyar állam és jogtörténeti tanszék vezetője volt…
A Magyar Tudományos Akadémia Jogtörténeti Munkaközösségének, valamint a Magyar Jogász Szövetség Jogtörténeti Bizottságának alelnöke volt, tagja a Történelmi társulatnak, a Magyar Országyűlési Emlékek Szerkesztőbizottságának. A párizsi székhelyű Societé d’Histoire du Droit jogtörténeti társaság 1967-ben, az ICHRPI (a Parlamenti és Képviseleti Intézmények Történetének Bizottsága) 1972-ben választotta tagjai sorába. Alapítója és elhunytáig szerkesztője Jogtörténeti Értekezéseknek. Csizmadia Andorral és Asztalos Lászlóval 1972-ben közzétették a magyar állam- és jogtörténet tankönyvét.
Szóval egy főispán élete lehet változatos is, mindezek ellenére nem gondolom, hogy a feudalizmus jegyében a megbukott, megszűnt királyság intézményeinek lenne helye a 21. században.

Címkép: Kovács Kálmán főispán-professzor