A Magyar Nemzet figyelmébe

Posted by
A ma éjszaka benyújtott törvényjavaslat szerint a kormánypárti lapoknál már a mai naptól az alábbi módon szükséges keltezni a cikkeket, és feltüntetni a szerző nevét:
Az Úr 2022. évének Nyárelő (esetleg Rák) havának, Szent Iván éjjele napján, Pest-Buda városában, az Dunának folyama mellől, Legszentebb Felségtek legalázatosabb és legelkötelezettebb szolgája: X.Y. redaktor. (Gábor György)
Címkép: Halász Géza Magyar király