Lehet tarhálni, de nem lóhátról, kacagányban

Posted by
Ferber Katalin
>Nem állnak meg félúton…
Nem bizony. Most a főispán elnevezés a biztosíték (???) ezeréves múltunk folytonosságára, no meg a rettenetes kommunista időszak végleges eltörlésére. “Igénytelen nézetem szerint”, írta anno 1926-ban Popovics Sándor (jegybankelnök, remek pénzügyi szakember, londoni látogatása alkalmával) Nagyméltóságú Gróf Bethlen Istvánnak az akkori magyar miniszterelnöknek, ” lehet tarhálni, de nem lóhátról, kacagányban”. Bár akkor a magyar delegáció az Angol Jegybanktól kért kölcsönt, mégis, a fenti idézet találó. Lóhátról kacagányban tarhálják a “nép” jóindulatát.
Hirtelen rámtört a megkönnyebbülés hogy az elmúlt három és fél évtizedben már nem a középeurópai és a magyar történelem volt a kutatási területem.
Attól azonban nem könnyebbültem meg, amit ez a törvényjavaslat feltételez. Igazán nem én vagyok a szocializmus fénylő csillagának egyik haszonélvezője, de a Horthy rendszerben lehettem volna apáca (anyám briliáns képességei ellenére az lett, mert csak az egyház taníttatta-szolgálatai fejében) lehettem volna írni olvasni tudó cseléd, akit az uraságok valamelyike kedvét töltve megejt, ihattam volna lúgot, benne lettem volna apró hírként esetleg a napilapok valamelyikében (az uraságnak köszönhetően).
Nem tudom, van-e aki még emlékszik az első szabadon választott kormány idején, 1991 táján egy igazán pompás esküvőre a Mátyás templomban. Voltak ott egykori bárók, grófok nejeik, igazán a nobilitások gyűltek meghívott vendégként össze, ünnepelni egy fiatal párt. Arra sem tudom hogy emlékszik-e bárki, hogy az első szabadon választott parlament egyik ülésén felmerült az 1945 előtti rangok, címek visszaállítása. Leszavazta a Tisztelt Ház.
S most megint itt van. Kissé veszélyesebben mint egykor: intézményesített formában. Nem mintha a puszta elnevezés adná az önkormányzatok kormányzati megbízottjainak erkölcsi és egyéb feddhetetlenségét. Mégis, pusztán e fogalom visszaállítása súlyos dolgokat vetít előre (nekem). Javaslom az ország minden településén Mikszáth Kálmán összes művének Olcsó Könyvtár-kiadását. Mindenki hamar meg fog barátkozni ezzel is, mint eddig mindennel.Címkép: Almássy György lovon kacagánnyal./Omnia