Buborékban

Posted by

Fábián András
>Divat lett mostanában azt bizonygatni, hogy a különböző világlátású emberek más-más buborékban
élnek. Csak az azonos gondolkodásúak értik és látják egymást, hallják, olvassák egymás gondolatait.
Így igaz. Az értékelés viszonylag pontos. Azt is hozzá lehet tenni, hogy két dolog biztos: 1. az egyik
buborékból származó vélemény semmiképp sem jut el a másikba és 2. ha netán mégis
megpróbálkoznánk bejuttatni valamiféle értelmes gondolatot a másik körbe, az azonnal elenyészne,
lepattanna, köznevetség tárgyává tennék. Vice versa.
E két pont alapján az is világosnak tűnik, hogy lényegében két buborék van: az egyik, amely a mi
véleményünk szerint helyesen írja le a környező világot, a másik pedig egy képzelt világ képzelt
valóságában él. A képzelt világ felülírja a valóságot, mert az emberi természet már csak olyan, hogy
igyekszik kirekeszteni azt a valóságot, amely nincs ínyére. Gondoljunk csak a drogosokra, az
alkoholistákra és a megszállott hívőkre. Legyen az a hit akármilyen, a lélek biztonsága nem sérülhet,
nem sérthető a hit tagadói által.
Ezt az igen sok emberben meglévő, lényegében a félelmetes valóság elől menekülő ösztönt lovagolja
meg, szolgálja ki a tömegkommunikáció és a politikai prostituáltak azon szervilis része, amely
kormány-megrendelésre csupa jó (és ál-) hírrel árasztja el azokat, akik ezek által tájékozódnak. Jó
híreket szállítanak és gyártanak arról, amit a kormány tesz, vagy nem tesz és ijesztő híreket, amellyel
a híveket eltávolítja a valóságtól. A rossznak mindig „más” a felelőse. Az sosem azonos a
kormányzattal. Holott akit valójában felelősség terhel, annak a kezében a kormányrúd és a lehetőség
arra, hogy a dolgok ne úgy legyenek, ahogy vannak. Ő fordíthatna a hajón, ha lenne rá ereje,
képessége és akarata. De nincs.
Egyszer már megemlékeztem Silvio Berlusconi nagy találmányáról, a sorozatfüggők média-
hálózatáról. Berlusconi rádió- és tévécsatornái műsorfolyamait félóránként hírek szakították meg,
amelyek azt az üzenetet továbbították a nézőknek/hallgatóknak, hogy csakis Berlusconi képes az
olasz ember számára élhető világot teremteni. A család központja és lelke a „mamma” – miközben
otthon az ebédet, vacsorát készítette – öntudatlanul szívta magába a tendenciózus, lényegében
szakértő pszichológusok által összeállított, burkolt és nyílt üzeneteket. A „mamma” aztán ezeket az
üzeneteket délben és este tovább is adta a családnak. A választások során is a „mamma” mondta
meg, hogy kire kell adni a voksot.
A technika elég sokáig működött, amikor azonban Berlusconi a közmédiára is rá akarta tenni a
mancsát, az olasz állam – v.ö. demokrácia – azonnal lépett. Berlusconi azóta egyik bíróságról a
másikra pendlizik.
Nálunk ez a társadalmi önvédelmi reflex nem működött. A jogállam felszámolásának már az első
pillanatában, szinte mindent megelőzően megtörtént a nem kódolt, szabad hozzáférésű
tévécsatornák megszállása (is), amely az ATV behódolásával (felvásárlásával) lényegében teljessé vált.
Ugyanez történt a kormánytól független rádiókkal (amelyek háttérzajként is a kívánt hatást érik el). A
folyamat a Klubrádió frekvenciától való megfosztásával vált teljessé.
Vagyis elmondhatjuk, hogy ma az átlagos magyar ember csak azt látja és hallja, amiről a magyar
kormány tájékoztatni akarja. A kormányzati sikerek, a társadalmi fejlődés újabb egetverő
eredményei, a sportban elért fényes magyar diadalok stb. felülírják a valóságot. Nem tudnak
behatolni a buborékba. Hívő embert észérvekkel meggyőzni képtelenség. Ez abszurd módon olyan
valós élethelyzetekre is igaz, amikor a delikvens személyesen találkozik a magyar egészségügy
válságos állapotával, saját bőrén érzi a magyar oktatási rendszer egyre silányabb és kiszolgáltatottabb
állapotát. A saját egészsége és a gyermekei jövője sem rázzák fel: Ébredj! Át vagy verve! A bőrödre megy a játék! Egyetlen válasza van arra is, hogy ellopják a feje felől a tetőt. Rutinból vágja vissza: a
másikok sem jobbak, azok is loptak. A tények itt nem segítenek, inkább csak ártanak, és megint ott
vagyunk, ahonnan elindultunk. A buboréknál.
Ez eddig csupán a jelen helyzet leírása lett volna. Fontosabb azonban, hogy ne álljunk meg itt,
hümmögjünk és beletörődjünk a sors akaratába. Látom és hallom, hogy a kormányellenes
gondolkodók (tessék észrevenni, hogy szándékosan nem írok ellenzéket!) folyamatosan igyekeznek
megtalálni a rést a pajzson. Vannak kiváló ötletek (?!). Az általam hallottak közül a leginkább
„tetszetős” az „ellenzéki polgári körök” létrehozása. „Mert az Orbánnak is sikerült!” A
tömegpszichózis ellen azonban ez bizonyosan nem fog segíteni. Ez sem.
Umberto Eco zseniálisan szedte pontokba, hogy a fasizmus milyen aljas és rafinált módszerekkel
telepszik rá az emberre. Megtöri és uralma alá hajtja az állampolgárok tömegeinek elméjét és
akaratát. Ezekkel a jellembe beépülő tényezőkkel kellene felvenni a harcot. Ezeket kellene legyőzni
ahhoz, hogy ismét egy egészséges társadalomban élhessünk. Vannak erre szakemberek, akikhez a
politikusok is fordulhatnak tanácsért, megoldási koncepciókért. Amíg azonban a dolgok úgy
működnek, hogy „majd azt mi tudjuk” (értsd: Válasszatok meg engem jól fizetett pártelnöknek, és én
megoldok minden problémát!), addig túl sok változást nem várhatunk. Békéset semmiképpen. Előbb
vagy utóbb működésbe fognak lépni a társadalom forradalmi fejlődésének marxi törvényszerűségei:
amikor a kormány már nem tud a régi módon kormányozni és a társadalom már nem akar a régi
módon élni…
Addig azonban itt van nekünk a saját buborékunk, amiről úgy gondoljuk, hogy az majd megvéd
bennünket a világ bajaitól. Ezek a buborékok, a miénk és az „övéké” azonban egy még nagyobb
buborékban pattognak jobbra balra, amíg ki nem szúrjuk őket. A „miénket”, az „övékét” és azt a nagy
hazugságból fújt közöset, ami egyre inkább elrekeszt minket a való világtól.

 

 

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „不 A FASIZMUS FIGYELMEZTETŐ JELEI Umberto Eco szerint* AMÁSSÁGTÓL VALO FÉLEMMEL VALÓ VISSZAÉLES MITIKUS ELÓDOK ESA HAGYOMÁNYOK KULTUSZA 2 ÁLLANDO VESZÉLYÉRZET NEP AKARATÁNAK TÜLZOTTELÖTERBE ELÖTERBE HELYEZESE SEMM IDIGEN POLGOTI 60 EL MEJOR AKRITIKUS MEGSZÁLLOTTSÁGA AZ GONDOLKODÁS ELLENSGİSAZ AZ ELUTASITASA ÖSSESKÜVİS-EL ELMÉLETEK FAKE NEWS! IRANT VEZER VÁLASZTÁSA LA NEP HANGJA ALAPJAN) A SZEXUALITÁS ELLENÖRZESEES ES ELNYOMÁSA EZNEM DÖNTÉSED TETTEKA GONDOLKODÁS HELYETT IGYSZERO NYELVEZIT,A AMI ISMETLÓDESEN ODESEN ALAPUL AFRUSZTRÁLT A SZAVAZÓK MEGSZÓLÍTÁSA HALADO ESZMİK ELUTASITASA KLMA- VÁLTOZÁS IT's HOAX UIBSIK, UIBSIK,SOROS SOROS, MIGRÁNSOK, LIBERAUS UBERAUSFASIZMUS FASIZMUS Ur Fascism" -UMBERTO "UrFascism"-UMBERTOECO ECO FACEBOOK.COM/PICTOLINE FACEBOOK”