Így látja a Foreign Policy cikkírója

Posted by

Bayer József
>Tatjana Stanovaya, egy Amerikában kutató orosz elemző figyelemre méltó írása a Foreign Policy c. lapban sorra veszi, hogy szerinte miben ítélik meg tévesen nyugati elemzők az orosz-ukrán háborút. Végkövetkeztetése szerint: “For the moment, both Russia and the West appear to believe that their counterpart is doomed and that time is on their side. Putin dreams about the West suffering from political upheaval, whereas the West dreams about Putin being removed, overthrown, or dropping dead from one of many diseases he is regularly rumored to be suffering. No one is right. At the end of the day, a deal between Russia and Ukraine is only possible as an extension of an agreement between Russia and the West or as a result of the collapse of Putin’s regime. And that gives you an idea of how long the war could last: years, at best.”

(“Egyelőre úgy tűnik, hogy mind Oroszország, mind a Nyugat úgy véli, hogy a másik fél halálra van ítélve, és hogy az idő nekik kedvez. Putyin arról álmodik, hogy a Nyugat politikai felfordulástól szenved majd, míg a Nyugat arról álmodik, hogy Putyint eltávolítják, megbuktatják, vagy holtan esik össze a számos betegség egyikétől, amelyről rendszeresen azt beszélik, hogy szenved. Senkinek sincs igaza. Végső soron az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodás csak az Oroszország és a Nyugat közötti megállapodás nyomán vagy Putyin rendszerének összeomlása következtében lehetséges. És ez képet ad arról, hogy meddig tarthat a háború: legjobb esetben is évekig”.
Deepl Translate