Egy Kósáné Kovács Magdának tulajdonított szállóige, mely nem tőle származik

Posted by
  Zöldi László
>Olvasom Kulcsár István új könyvét. A 90 esztendős újságíró látszólag apró mozzanatokat szedett elő az emlékezet mélyéről. Amidőn külföldi állomáshelyeiről számol be, megjegyzi, hogy „Divat nem az illetékesnek tulajdonítani egy mondást.” Szovjet és amerikai politikusokat emleget, nekem pedig beugrik a címbeli magyar politikusnő neve is. Sokan neki tulajdonítják a „Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.” mondást.

A nagy hírre vergődött mondatot a bejegyzésem utáni összeállítás tanúsága szerint ketten is másnak adományozták. Egy műsorvezető mentségére szóljon, hogy élő adásban rögtönzött, és ez bocsánatos vétek. Egy kormánypárti újságírónak azonban lett volna ideje utánanézni az ősforrásnak. Ő sem tévedett nagyot persze, mert Kósáné Kovács Magda egy kérdésre ezt válaszolta: „Elég mulatságos, hogy miközben életem során mondtam néhány értelmes dolgot is, épp egy lapos közhelyet kapcsolnak a nevemhez.” (168 Óra, 1999. május 20.) Jómagam is firtattam ezt, miközben egy ruhatárban fölsegítettem a télikabátját. Elmesélte, hogy egy szombat délelőtti rádióműsorban említette a francia mondást.

Ez azért nem lepett meg, mert francia szakon szerzett tanári diplomát. Akik pedig hivatkoztak rá, azokat se kárhoztatom. Elvégre könnyebben mondhatták ki a nevét, mintha Des Barreaux, Beaumarchais, La Fontaine vagy La Rochefoucauld aforizmáit tanulmányozták volna. Kovács Magda Wikipédia-szócikkében majdnem pontosan fogalmaztak, amikor Horváth Imre nagyváradi költőt vélték kiindulópontnak. Szerintük a híres mondás 1984-ben jelent meg az egyik kötetében. Csakhogy az Utunk szerkesztői 1976-ban kértek írást tőle, amely a kolozsvári hetilap évkönyvében látott napvilágot.

Máskülönben a szállóige Július Caesartól származik. A feleségét több mint kétezer éve azzal gyanúsították, hogy másik férfit engedett a házába. A római politikus hitt az ártatlanságában, bár a biztonság kedvéért megjegyezte: „Egy nőnek nemcsak tisztességesnek kell lennie, hanem annak is kell látszania.” Kósáné 1998 tavaszán más okkal hozta szóba a francia közvetítéssel hozzá került mondást. A Horn-kormány országlását beárnyékolta az úgynevezett Tocsik-ügy. A 804 milliós ügyvédi sikerdíjat visszaosztották a két kormánypártnak, és ez aggasztotta a kényes ízlésű szocialista politikusnőt. Az már a sors iróniája, hogy olyan mondat kísérte el a sírig, amelynek szerzőségétől 21 évvel korábban határolta el magát.

Tíz mondat a tisztességről

 

Anyai nagyanyám a tisztesség és az önfeláldozás mintapéldánya volt. Tőle hallotta anyám: Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. (Horváth Imre költő, Utunk évkönyv, 1976)

Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Ez a francia mondás jutott eszembe, amikor a legújabb győri botrány tengeri kígyóját próbáltam kibogozni. (Pákovics Miklós győri újságíró, Kisalföld, 1981. december 3.)

A politikában – amint azt Kósáné Kovács Magda megállapította – „nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani”. (Bozóki András szociológus, Magyar Hírlap, 1998. július 18.)

Kósáné Kovács Magda szinte szállóigévé vált mondása: nem elég tisztességesnek lenni, de tisztességesnek is kell látszani. (Kovács László, az MSZP elnöke, Napi Magyarország, 1998. november 27.)

„Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani!” Ezt egy szocialista országgyűlési képviselő, Kósáné Kovács Magda jelentette ki. Ha jól emlékszem, még tavaly tavasszal, a választások előtt. (Oláh Zoltán újságíró, Népszava, 1999. július 29.)

Idézhetnénk a Kósáné Kovács Magdának tulajdonított, örökérvényű megjegyzést: nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. (Dési János újságíró, Népszava, 2003. augusztus 29.)

Megtanultuk Dávid Ibolyától, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. (Bombera Krisztina műsorvezető, ATV, 2017. június 19.)

Ismerjük a gázáremeléses időkből Lendvai Ildikó örökbecsű igazságát: „nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani”. (Horváth K. József újságíró, horváth-k-józsef.blog.hu, 2019. december 22.)

Mindenki ismeri a tőle eredő szállóigét: „Nem elég tisztességesnek lenni. Annak is kell látszani.” (Lendvai Ildikó szocialista politikus Kósáné Kovács Magdáról, Facebook.com, 2020. július 27.)

A legtöbben talán a „Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.” mondatáról emlékeznek rá. (Szily László újságíró Kósáné Kovács Magdáról, 444.hu, 2020. július 27.)

Médianapló – 2022. június 14.