Miért térdelnek?

Posted by
 Szent-Iványi istván
>A térdeléssel kapcsolatos tévedés
A sportolók, és azon belül leginkább a labdarugók mérkőzés előtti térdelése egész Európában megosztó kérdés. Nem akarom eldönteni, hogy kinek van ebben igaza, de az jó lenne, ha nálunk arról szólna a vita, amit a térdelés valójában jelent és nem arról, amihez semmi köze.
Nálunk még ebben is zavar van és a kormányzati propaganda torzító hatása a vitában megszólaló, nem kormánypárti szereplők hozzászólásaiban is gyakran tettenérhető. Az itthoni vitákban bevett állítás, hogy ez a rabszolgatartó nemzetek, esetleg a gyarmattartó nemzetek utólagos lelkiismeretfurdalását könnyítő, vezeklő gesztus. Mi nem voltunk rabszolgatartók, tehát nekünk ehhez semmi közünk nincs. Mások odáig is eljutnak, hogy ez a nyugati társadalmak morális fölényét ránk kényszeríteni akaró, leereszkedő gesztus.
Nos, aki ismeri ennek a történetét, az tudja, hogy valójában mindezekhez ennek semmi köze nincs.
Colin Kaepernick 2016. augusztusában tett gesztusa eredileg a rendőrségi brutalitás és azon belül a faji diszkrimináció ellen szólt. Ebből igazán 2020-ban, a Floyd-ügy nyomán vált egy futótűzként terjedő, de még mindig az amerikai rendőrségi rasszizmus elleni tiltakozás egyik kiemelt gesztusává. Ez később valóban átment jelentésváltozáson és Európában már általában a rasszizmus elutasítását, a faji megkülönböztetés elleni tiltakozást, a teljes jogegyenlőség melletti kiállást jelenti.
Szó nincs benne a gyarmattartók, rabszolgatartók rossz lelkiismeretfurdalásáról vagy vezekléséről (furcsa is lenne, hiszen a gesztus gyakorlóinak jelentős része éppen származása szerint áldozata és nem haszonélvezője volt a gyarmattartásnak, rabszolgatartásnak, tehát lelkiismeretfurdalásra aligha lenne oka).
Nem ártana ezt figyelembe venni és ezt a gesztust és a gesztus durva elutasítását (például pfujolást, füttyögést) ebben a kontextusban vizsgálni.
N.B.: a térdelés az antirasszizmus fontos, pozitív üzenete, ami nagyon sokakhoz eljut a labdarúgás révén. Ezt a pfujolásról aligha lehet elmondani (mármint azt, hogy pozitív üzenet lenne, mert sajnos ez is sokakhoz eljut)