Fütyülők

Posted by
Szűcs Gábor Róbert
>Hiába, nem hagy nyugodni a téma, de most már megpróbálom lezárni.
1 Csak érintőlegesen tartozik ide, hogy az angol csapat nagy mellénnyel jött, úgy gondolta, hogy könnyedén győz, -innen nagyon nehéz felállni, az akarat görcsösödik. És hát, mint maga a világhírűnek nem nevezhető Marco Rossi is mondta, nem mindig a jobb csapat győz, ez igaz, ez a szép a fociban, illetve ez is. Andorra például megverte a magyar válogatottat, de azért annál azért mégiscsak jobbak a magyar fiúk, bár az akkori meccs alapján nem sokkal.
2 A fütyülés.
Szóval, a társadalom megfelelően nagy csoportja soha nem egyhangú. Még akkor sem, ha annak hallatszik. Nem mindeki kiált Barabbást, még akkor sem, ha úgy hangzik. Lássuk, mit ír erről Karinthy:
“De a tömegből csak az hallatszott ki, hogy Barabbás.Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és kiállván a tornác szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon és szólt:
– Hát kit bocsássak el már most, Barabbást, vagy a názáretit?
És akkor ő intett nekik. És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság. És a sokaság ezt kiáltotta: „Barabbást!”
És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: „A názáretit!”
A Mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeré mindegyiknek az ő arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak és szájából büdös lé szivárgott és torkából úgy bömbölt rekedten: „Barabbást!”; mintha azt hörögné: „Halál! Halál! Halál!”
Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit és mondá neki: „Te látod…”
Ó pedig bólintott fejével és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg”
3. A 30-40 ezer gyerek és felnőtt között bizonyára volt olyan,
akinek családi hagyomány volt a füttyögés, mert otthon azt hallotta, hogy letérdelni komcsi dolog (nagyapa földjét/gyárát/ vagyonát is ők vették el meg internálták is őket a rohadékok komcsi zsidók ), vagy csak a többit utánozta, hoigy ki ne maradjon (hé! az Izéke nem fütyült, biztosan rohadt libsi, mi az a libsi? nem tudom), vagy felügyelő pedagógus előfütyült (Rogán, Kubatov és a többi Goebbels-imitátor megtette a magáét), -és volt, aki egyáltalán nem fütyült: nem tudta, miért kellene, vagy tudta, de nem akart együtt üvölteni a farkasokkal.
Mindegyik, fent említett változat egyszerre lehet igaz. És úgy vélem, így is van.
A szégyent akkor sem moshatja le semmi, ha mindenki Jézust kiáltott, de a tömeg Barabbást.