Az amygalda megmondja, liberális vagy-e?

Posted by

PNAS Nexus
>Az Ohio Állami Egyetem vizsgálata szerint  az emberek  politikai magatartásának biológiai és neurológiai gyökerei vannak és ezek mélyebbre nyúlnak vissza, mint azt korábban gondoltuk. A PNAS Nexus szakfolyóiratban publikált tanulmány szerint A kutatók összefüggést találtak a vizsgálati eredmények és a vizsgálatban résztvett 174 személy gondolkodása kjözött. A politikai-ideológiai meghatározás vizsgálatára felhasználták a funkcionális mágneses rezonanciaalapú képalkotást (fMRI). Megnézték, hogy az agy mely részei mutatnak hasonló tevékenységi mintákat meghatározott feladatok elvégzése során, arra utalva, hogy kommunikálnak egymással. A vizsgált személyek maguk adták meg saját politikai nézeteiket egy hatfokú skálán a „nagyon liberálistól” a „nagyon konzervatívig”. A résztvevőknek nyolc feladatot kellett végrehajtaniuk, egyik sem kapcsolódott semmilyen szinten a politikához – mégis mindegyiknél meg tudták állapítani –  csak a felvételek alapján, – hogy hová tartoznak a skálán. Az elemzések azt sugallják, hogy a liberálisok és a konzervatívok agyi tevékenysége észrevehető és megkülönböztető különbségeket mutat a “funkcionális összeköttetésben,” amelyek nagy pontossággal azonosíthatók a kortárs mesterséges intelligencia módszereivel. (Vagyis az agy különböző pontjai kapcsolódnak össze attól függően, hogy a személy  a skála mely pontján helyezkedik el.) Az amygdala, az alsó frontális gyrus és a hippokampusz aktivációi a politikai hovatartozástól függő mértékben kapcsolódnak egymáshoz . Bár az ok-okozati összefüggés iránya nem egyértelmű, ez a tanulmány azt sugallja, hogy a politikai viselkedés biológiai és neurológiai gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak, mint korábban gondolták.

Címkép: Agy MRI