Békepapsággal egyáltalán nem gyanúsítható!

Posted by
Kocsis L. Mihály
>Újsághír: „Kirill pátriárka neve kikerült a 6. szankciócsomagból Magyarország szilárd álláspontja, józan esze és politikai akarata miatt, ami megakadályozta az újabb súlyos problémákat – írta Mihail Uljanov, Oroszország bécsi ENSZ nagykövete.” (Uljanov. Jó név!)
Jut eszembe. Minden oroszok pátriárkái (és főpapjai) közül többen is jeles szerepet játszottak anno a Szovjetunió békepolitikájában (béketábor!). Vaskos dossziéja volt például egy „Drozdik” fn. (fedőnevű) ügynöknek, amely név alatt egy bizonyos németajkú balti pap (békepap), Alexis Ridiger fejtette ki áldásos tevékenységét hosszú évtizedeken keresztül, akit kenyéradó gazdái (nem az egyház, s pláne nem Isten) „határozott, pontos és kapcsolatteremtésben jártas” munkatársként jellemeztek, ami, ugye, egy paptól amúgy is alapvető elvárás. Nos, Alexis atya (II. Alekszij néven) 1990-ben váltotta a pátriárka székében az orosz ortodox egyházat 1976 óta vezető Pimen pátriárkát – akit különben a rossz nyelvek azzal gyanúsítanak, hogy e tekintetben (KGB) ugyancsak és „korántsem egyértelmű szerepet játszott”. (Forrás Bernard Lecomte könyve: „KGB – A szovjet titkosszolgálatok története”; Corvina, 1922.) „A Szovjetunió békepolitikáját senki sem védte jobban a különböző világszervezetekben, mint ezek a felülről irányított főpapok! Senki sem tudta – minden alkalmat megragadva – náluk jobban a hívők szovjetunióbeli állítólagos üldözése miatt elhangzó »ellenséges« felszólalásokat ostorozni.” (Idézett mű, 241. o.)
Mármost azonban ami (a hivatalban levő) Kirill pátriárkát illeti: holmi békepapsággal természetesen egyáltalán nem gyanúsítható! Tekintettel arra, hogy Putyin ukrajnai háborújának egyik legfőbb híve és támogatója.