A platina-jubileum alkalmából: Az Est cikke a 10 éves Erzsébetről

Posted by

II. Erzsébet Anglia királynője, India cszárnője…“
Hogyan készül a jövendő uralkodásra a tízéves hercegnő ?
London, 1936. május 15 . (Az Est londoni szerkesztőségétől)

Most. Platina Erzsébet a balkonon

 Ráskay László
>Egy
angol kislány ünnepelte most tizedik születésnapját. A nagy esemény alkalmából előléptették. Ezentúl a gyerekszoba helyett a felnőttek asztalánál reggelizhet, a szüleivel. Jelentéktelen családi esemény, nem is volna megemlítésre méltó, ha nem tudnék, hogy a kislány életének minden epizódja egykor világtörténelem lesz. Ez a tízesztendős gyerek arra van hivatva, hogy egyszer II. Erzsébet királynő
néven Nagybritannia trónjára lépjen. Már ma is a világ legfontosabb gyermekének nevezik az angol lapok. Angliának tapasztalatai vannak királynőivel. Erzsébet, Anna és Viktória uralkodása a birodalom történetének legfényesebb lapjai közé tartozik.
Anglia gyöngye
Kivételesen szép emberpár gyermeke York hercegének nagyobbik leánykája és már ma is megnyerően csinos. A valóságban és a képeken egyaránt kedvesen mosolyog. Bájosan tud integetni kis kezével, ha a tömeg körülujjonja. Tökéletesen érti a reprezentáció mesterségét. Nem csoda, hogy a kis Elisabeth, »Anglia gyöngye«, az egész angol nép kedvence lett. László Fülöp nemrégiben »Princess Elisabeth« képmását is megfestette. A legfeltűnőbb a képen a kis hercegnő keze. Energikus, tettörös, büszke kéz. Nagyszerűen jellemzi a kis Erzsébetet. Míg húga, Margaret Rose hercegnő csupa gyerekes puhaság, kislányos szelídség, gömbölyű babaszerűség, Anglia jövendő királynője komolyabb és méltóságteljesebb. Sokan azt állítják, hogy túl büszke és túl öntudatos,
úgyhogy szülei nem egyszer visszarántják a valóságba és figyelmeztetik arra, hogy ő is csak olyan gyerek, mint a többiek. Szeret játszani. Pár év előtt Wales lakossága a két kis hercegkisasszonynak hatalmas babaházat ajándékozott. Elisabeth és Margaret Rose ebben a házban háztartást vezetnek, főznek, vendégeket fogadnak. Vannak más kedvtelései is: szenvedélyesen gyűjti az európai uralkodóházak tagjainak fotográfiáit.
Főleg a gyerekek képeit. Azután kiszámítja, hogy milyen rokonságban áll a külföldi dinasztiákkal. Ezt a különös tékot maga találta ki.

Köszöntő tömeg

Egy királynő nevelése
VIII. Edvárd király gyerekkorát és ifjúságát minden ízében pontosan kidolgozott nevelési terv szabályozta. Még nagyapja, VII. Edvárd dolgozta ki ezt a tervezetet a legkiválóbb államférfiak és pedagógusok segítségével. Persze, könnyebb egy fiút előkészíteni az uralkodásra, mint egy kislányt. Ennek ellenére már évekkel ezelőtt
Erzsébet számára is készítettek egy ilyen nevelési programot.
Nagyapja, V. György személyesen foglalkozott vele, most pedig »Uncle David«, mint ahogy a kisleányok VIII. Edvárd királyt családi körben nevezik, személyesen irányítja unokahúga és egykori utóda tanulmányait. A tegnapi születésnapig a két kislány nevelése kizárólag egy gouvernáns, Miss Marion Crafford kezében volt. A nevelőnő továbbra is megmarad Erzsébet oldalán, de mellette egész sereg szakember fogja előkészíteni Anglia prezumptív trónörökösét jövendő nagy hivatására. Már most bevezetik az angol alkotmány labirintusába. Minél hamarabb fel kell ismernie, hogy milyen jogok és milyen kötelességek várnak rá. Az ilyen kérdések iránt a kis hercegnő nagy érdeklődést tanúsít, viszont a számtannal bajok vannak.
Annál fogékonyabb az udvari etikett írott és íratlan törvényei iránt. Franciául és németül csak úgy mellesleg tanul, nem akarják túlterhelni idegen nyelvekkel. Hetenként egyszer franciául, egyszer pedig németül beszél szüleivel. Most kerül sor a latin órákra. A Magna Charta és az angol alkotmány többi latin nyelvű okmányai irányítják majd egykor életét. A sport és szórakozás egy angol gyerek életében ugyanolyan fontos szerepet tölt be, mint a tanulás. A szabadság országában a gyerekek is élvezik a szabadságot. Erzsébet hercegkisasszony hófehér póniját, melyen a Hyde Parkban nyargalászik, ismeri egész Anglia.
Születésnapjára most nagyanyjától, az anyakirálynőtől egy miniatűr autót, szüleitől pedig kerékpárt kapott. E mellett, mint majdnem minden angol gyereknek, neki is van kis kertje. Senki nem szól bele, hogy mit ültet, mit dolgozik. Nemrégiben tanult meg kézimunkázni. Unokabátyja, a tizenkét éves Gerald Lascelles, néhai ötödik György király másik unokája, a Princess Royal fia, volt a mestere. Angliában nem találnak semmi különöset abban, ha fiuk kézimunkáznak. Magáról VIII. Edvárdról is ismeretes, hogy szereti a kézimunkát.
Évek óta rendszeresen rászoktatják a kis hercegkisasszonyt a nyilvános fellépésekre. Szülei nagy gondot fordítanak arra, hogy kislányuk elfogulatlanul, szeretetreméltóan mozogjon a legnagyobb tömeg előtt is.
Ezért meglepően gyakran viszik magukkal nyilvános ünnepségekre. Ez szemmel láthatólag boldoggá teszi. A reprezentáció a vérében van. Ha VIII. Edvárd még megházazodik és Nagybritannia trónja másik örököst kap, a kis Erzsébet visszasüllyed egy oldalági hercegnő aránylagos» jelentéktelenségébe. Talán gondtalanabb és boldogabb volna az élete. Várjon melyik sorsot választaná, ha rajta múlnál…

A cikk újraközlését az Arcanum tette lehetővé

Címkép: A 10 éves Erzsébet és Margit hercegnő