Tudjátok kicsoda Kirill pártiárka?

Posted by
Gábor György
>>Midőn önfeledt odaadással és túlcsorduló rajongással védi Orbán Viktor a volt KGB-s, mellesleg cigaretta- és dohánycsempészésből 4 milliárd dolláros haszonra szert tevő, amúgy Fidel Castrót baráti és elvtársi támogatásban részesítő politikai aktivistát, bizonyos Kirill moszkvai pátriárkát, valamelyik nagyszerű és sokoldalúan képzett szakértője, nevezzük az illetőt Semjénnek, Balognak, Lánczi Andrásnak vagy Soltész Miklósnak, susogja már el neki az alábbiakat:
1. Általánosságban ne ítélkezzék semmilyen állam vagy államok szövetsége, semmilyen világi hatalom egyetlen egyház vagy egyházi személy viselt dolgait, gondolatait, meggyőződését illetően, így például ne indítson a világi hatalom bosszúhadjáratot Iványi Gábor ellen, aki rendszeresen adott hangot súlyos fenntartásainak az Orbán-rezsimet illetően: az egyházak és vezetőik azt tesznek, amit jónak látnak, kivételt képez, ha cselekedetük alkotmányos elvekbe vagy törvényekbe ütközik.
2. Kirill pátriárka, kihasználva Putyin szeretetteljes, meghitt közelségét és visszaélve egyházi méltóságával és tekintélyével, valóságos fundamentalistaként uszít a háború kezdetétől fogva, nem pusztán alkotmányos elveket sértve, hanem propagandájával és bátorító szólamaival aktív szerepet vállalva emberiség elleni bűncselekmények egész sorában. Ferenc pápa pont ezért adresszálta az alábbi mondatot Kirill pátriárkának: „Testvérem, mi nem az állam papjai vagyunk, mi nem a politika nyelvén szólunk, hanem Jézusén.” Akkor hát?
3. Azt is elmondhatná Orbánnak valamelyik felkészült szakértője, hogy az oroszországi ortodoxia – kiegészülve a szerb ortodoxiával – hagyományos tanítása, miszerint a nyugati katolicizmus, így például Ferenc pápa vagy Erdő Péter etc. letért Krisztus igaz útjáról, a bűn foglya lett, erkölcstelen, dekadens, immorális eszköze a sátánnak, s az orosz ortodoxiára hárult a feladat, hogy ha kell, eszközökben sem válogatva visszatérítse az igaz útra az elkanászosodott nyugati nyájat.
4. Aztán azt is elmondhatná a szakértő a református miniszterelnöknek, hogy kálvinistaként rá még nagyobb büntetés vár, idefönn, az orosz csapatok mint Isten büntető eszközei és ostorai által vívott megtisztító, üdvtörténeti háború során, s odalenn az örök kárhozat tüzén, mint a bűnös római katolikusokra.
5. Végezetül azt is elmondhatná neki az érintett szakértő, hogy a konstantinápolyi ortodox egyház, amely nem hierarchikus, ám tiszteletbeli primátussal rendelkezik az ortodox egyházak sorában, és annak pátriárkája, I. Bartholomaiosz többször éles hangon bírálta Kirill moszkvai pátriárkát, s ítélte el az orosz agressziót.
Nem sorolom a háborús bűnös egyházi vezetőket vagy személyeket, volt belőlük elég. Csak kérdem: egyházi státuszukból fakadóan, s az állam és az egyház elválasztásának elvére hirtelenjében oly kényessé vált Orbán vajon őket is megvédte volna a gonosz világi hatóságoktól?