Erkölcsi kötelességünk?

Posted by

Gábor György

>Tegnap megemlékeztem arról a jeles tényezőről, akinek a fejéből teljes vértezetében pattant ki a magyar kultúrpolitika hordozta, gondozta, ápolta és eltakarta nemzeti kultúra legfőbb és legobjektívebb „mércéje”, jelesül az, hogy „a világ legjobb dolga magyarnak lenni.” Erről a továbbiakban nem nyitható vita, ellenben hisszük, valljuk, elismerjük, büszkék vagyunk és tiszteletben tartjuk, hogy a fenti tétel a gravitáció törvényénél, a tehetetlenség törvényénél, a dinamika alaptörvényénél, a kölcsönhatás törvényénél, a szuperpropozíció elvénél, valamint az apa férfi, az anya nő alkotmányos alapvetésénél erősebben, tartósabban és sokkalta örökérvényűbb módon fennáll a Kárpát-medencében, az idők végezetéig és azon is túl, amíg csak ég és föld létezik, no meg persze a NER.

Most pedig olvasom, hogy Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint „Magyarország erkölcsi kötelessége” pályázni a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. Nekem persze volna más ötletem az erkölcsi kötelességet illetően, ha már Magyarország került szóba, például az oktatás vagy az egészségügy összefüggésében, de a mindent elborító korrupcióról is eszembe jut egynémely erkölcsi kötelesség, ha már… Ám leginkább az jut az eszembe, hogy mi a francnak nem tudnak csendben a seggükön megmaradni ezek az állami nagyberuházás módjára támogatott, kedvelt, rendszerkompatibilis purifikátorok, s miért kell folyton mércéket és erkölcsi kötelességeket megfogalmazniuk másokkal szemben, miért érzik permanensen azt, hogy utat kell mutatniuk, s hogy legfőképp nekik kell utat mutatniuk országnak, kontinensnek, az egész ostoba, neveletlen és fékevesztett világnak.

Szakmányban szülik a normatívákat, a maximákat, a kategorikus imperatívuszokat, „cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind Magyarország nyári olimpiai rendezésének elveként érvényesülhessen”, s miért magától értetődő számukra, hogy felhatalmazással rendelkeznek valamiféle erkölcsi-morális villanypásztori szerepre. Továbbá milyen világkép fűti-hajtja őket, amely azt a bizonyosságot termeli ki bennük, hogy országnak és világnak elementáris igénye és szüksége van a folytonos javallatokra, indítványokra, példamutatásra és agitpropos előterjesztésekre. Miért nem értik a privacy szó jelentését, s miért adnak tanácsot még a hálószobámban is?