Posted by
Haumann Máté
>Apu sokat mondogatta az alábbit mielőtt elment:
“HAMLET
Tapot se; daczolunk e baljóslattal: hisz egy verébfi
sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül. Ha
most történik: nem ezután; ha nem ezután, úgy most
történik; s ha most meg nem történik, eljő máskor:
készen kell rá lenni; addig van. Miután senkinek sincs
olyanja, mit itt ne hagyjon: mit árt elébb hagyni el?
Ám legyen!”
__________
A few lines from ‘Hamlet’ my Dad had often been reciting a couple of weeks before his passing:
‘HAMLET
Not a whit, we defy augury: there’s a special
providence in the fall of a sparrow. If it be now,
’tis not to come; if it be not to come, it will be
now; if it be not now, yet it will come: the
readiness is all: since no man has aught of what he
leaves, what is’t to leave betimes?’