Hogyha Vásárhely is elvész

Posted by

Kaltenbach Jenő

>Márki pártalapítási bejelentése, több (egykori) MMM prominens (Hadházy, Lukácsi) helytelenítése, végül Kész Zoltán nyilvános felszólítása után felszínre került a harc az MMM-en belül.
Engem ez egyáltalán nem lep meg. Egyik alapítóként kezdettől fogva tanúja voltam a szervezeten belüli folyamatos “háborúnak”. Ez, hogy úgy mondjam, a mozgalom “védjegye”. Rendszeresen részt vettem az elnökségi üléseken, amelyeken az elnökség tagjain kívül mindig megjelentek az elnök egyfajta sleppjét jelentő háttér emberek, akik mindenféle legitimáció nélkül az elnök és az elnökség egyes tagjai közti állandó vitákban az elnök segédcsapatát alkották.
Egyebek mellett ez az állandósult, időnként káoszba forduló konfliktus sorozat, valamint Márki már akkor is kibontakozó, finoman szólva, határtalan ambíciói miatt döntöttem a távozás mellett.
Nem én voltam az egyetlen. Az alapítók közül alig valaki maradt.

Az ambíciók és a képességek közötti disszonancia a jövőre nézve nem sok jót ígér. Nekem úgy tűnik a pártalapítás is csak egyfajta végső menedék akar lenni, arra az esetre, ha Vásárhely is elvész.

Címkép: Kaltenbach Jenő