Jön a keleti kényelem?

Posted by

Barthalas Zsuzsa

>”Jó, hát akkor itt fogunk élni…” -mondja Éva felsóhajtva a Megáll az idő c. filmben.
“Jó, hát akkor továbbra is pártállamban élünk, ebben a NER-es jobboldaliban” – nyugszik bele 1,8 milliónyi kirekesztett, naponta le-bal-hülyézett, lelibsizett, lealázott honpolgár, meg kb. még 2,5 millió nem szavazó apatikus apolitikus az EU peremén.
Tudjuk-e egyáltalán, hogy miért akar a tömeg, az istenadta nép immár 12 éve egyre inkább ebben az egyszínű, egyeduralmi, monolit rendszerben élni?
Tudjuk-e hogy miért tetszik neki a közpénzből gazdaggá tett “kiváltságosok” uralma, a hierarchikus rend, az, hogy ott marad mindenki, ahová született, hogy nem egyenlítődnek ki a hozott hátrányok, hogy a gyereke élete is rámegy az esélyegyenlőtlenségre, amihez ráadásul ő adta a felhatalmazást saját jogfosztóinak, jövőrablóinak?
Tudjuk-e, hogy a jobboldaliak által skandált nacionalista rigmusok ágyaztak meg minden történelmi korszakban a kirekesztésnek, rasszizmusnak, antiszemitizmusnak, xenofóbiának, gyűlölködésnek és mindezek talaján elindult népirtásoknak és háborúnak?
Tudjuk-e, hogy Putyin háborújának is ez a tápanyaga, hogy hamis nemzeti történelmi mítosszal, felsőbbrendűséggel tüzeli fel népét egy testvérnép kiirtására, területének bekebelezésére?
Tudjuk-e, hogy Orbán felvett, magára rántott jobboldalisága is ebből a fajtából való, hogy a szerzés- és hatalomvágy, meg valami történelmi tényezővé válás vágya teszi őt a keleti zsarnokok haverjává?
Hatalomtechnikusként kezdte el a konzervatívoktól “lopott” ISTEN-HAZA-CSALÁD hamis szentháromságát használni arra, hogy egy ernyő alá terelje, majd beszippantsa, maga alá gyűrje azokat, akik lelkében ott maradt, ill. újjáéledt a Horthy-korszak lenyomata, s még korábbról a soha meg nem szűnő rendiség, a társadalmi kasztosodás, “eleve elrendelés” alapú rendpártiság, a gondolati-szellemi feudalizmus.
Orbán csak meglovagolta ezt a hullámot, majd addig bábozta el újdonsült “híveinek” mindezt, míg meg nem tetszett neki az “uralkodói, kegyúri, kormányzói, európai uniós “Mr. de Vétó”-s stb. főszerep.

Bele is ragadt rendesen, így fel is építette hozzá a maga magánállamát, nemzeti zrt.-ét, a vazallusi, hivatalnoki, majd az egész feudális függelmi rendszerét.

Mindezt persze az ideológiai agymosással kezdte, megszállva az alattvalóvá silányítandó emberek tudatát a média teljes einstandján keresztül, a leuralandó tömegekre öntött propagandával.
Ez a jobboldali kísérlet túl jól sikerült, hiszen a putyini sorvezető kvázi “franchise”-ként működtetve majdnem ugyanazt az építményt eredményezte, mint amit a ma Oroszországában látunk.
Pár év (kb. 5) van hátra csupán ahhoz, hogy az orosz, eufemisztikusan illiberálisnak mondott, valójában egy választások által legalizált egypárti autokrácia, furmányos diktatúra kiépüljön a maga megdönthetetlenségével! (Mo-n az ellenzéki politikusok bebörtönzése, a gyilkosságok még váratnak magukra…)

Az ellenzék erodálása, a változás esélyébe vetett hit leépítése, a 6-párti összefogás meglékelése, a “vesztesek” nevetségessé tétele, kigúnyolása verbális megsemmisítése is ennek a folyamatnak a része, tudatos alakítása.

A cél, hogy mindenki “adja meg magát”, törődjön bele az elnyomásba, a tudati és egzisztenciális megszállásba, fogadja el a hibrid újfeudális-haveri rablókapitalista renddel megszilárdított maffiaállam törvényeit és ismerje el maga felett a mindent magáévá tevő kleptokrata bugris burzsoáziát.
Legyen REND! Az ő rendjük!Mindenki mondjon le arról, hogy nyugatias szociáldemokráciát akar, meg sajtószabadságot, meg skandináv típusú szolgáltató államot, meg emberi szabadságjogokat, meg a minőség, a kiválóság versenyét kultúrában, oktatásban, gazdaságban egyaránt, meg esélyegyenlőséget a “rendiség” bebetonozása helyett, meg innovációt, 21. századi progressziót, a múltba révedés és paternalizmus helyett!
Mindenki adja fel, hogy a “bűnös” Nyugat felé haladjon gondolatban, csak nézzen az “üdvös” Kelet felé és törődjön szépen bele, hogy despotizmus lesz, hogy miközben jóllakatják “magyaremberekezés’-sel, magyar büszkeséggel, magyar virtussal, a saját lábon álló magyar nagytőkések világraszóló eredményeinek meséjével, magyar nemzeti kultúrgiccsel, magyar szotyolával, magyar köpködéssel, magyar vétózással, magyar szabadságharccal a nyugati brüsszelitákkal szemben, aközben a moszkovitává vált, futószárra kötött Putyin pincsijeként viselkedő, a barbár, agresszor gyilkost kiszolgáló Keresztapának, Őfőmagasztosságának, I. Orbán Viktor Mihálynak kell tapsolnia, annak, aki épp kivezeti az országot a kultúrnemzetek közösségéből Európából!

Jó lesz ez kérem szépen! Mindenki törődjön végre bele! Megy a “nyugati nyugalom”, jön a “keleti kényelem”. Kicsit szorít, meg büdös és pállott szagú, de jó lesz az!

Élvezze mindenki a nemzeti kalodát és kiáltson fel: “Magyar ütőérre magyar vámpírt!” (by Bödöcs)!

Ja és tegye hozzá!: “Nix ugrobugri”, “rend a lelke mindennek”, vagy “te szülj nekem rendet,” (József Attila) persze a “szent szabadság”, a bűnös, nyugati liberalizmus nélkül!
Persze idővel azért el lehetne gondolkozni azon is, hogy mit is mondott anno János, a furfangos esztergomi érsek az összeesküvőknek a Gertrudis királynő ellen készülő merénylet kapcsán!:
🔹️“A” verzió: “A királynét megölni nem kell, félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem.”
🔹️“B” verzió: “A királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem.”
Ugye mennyi mindent megváltoztat egy-egy máshová elhelyezett vessző?
Az a gyanúm, hogy Putyin lázadó oligarchái elkéstek, az ő fejeik hullanak éppen a fő gaztevő, a cáratyuska-pozőr, pszichopata, tömeggyilkos helyett…
A magyar “főurak” és az alattvalóként tőlük védelmet, alamizsnát remélő pórnép még élvezik, hiszik, vallják a ” nagy magyar rend-et, rendiséget”.

Vajon meddig még? Mikor jön el a “nem kell félnetek”…?

Címkép: Marabu