Harmincnégy évvel később

Posted by

Nagy Bandó András

>Egy középiskola kezdeményezésére az idén volt egy káromkodásmentes nap. Egy!…
Tőlem meg is kérdezték, hogy örülök-e a káromkodásmentes napnak?…
Hát hogy a pics… Sőt!…
Igazából annak örülnék, ha lenne végre egy olyan káromkodásmentes nap, amikor mondjuk váratlanul eltörölnék az adót…
…abbahagynák a vízlépcső építését…
…megszüntetnék a falurombolást…
…váratlanul emelkedni kezdene az életszínvonal…
…nagyot esne a hús ára…
…emelkednének a bérek…
…és mondjuk egy az egyben lehetne márkát venni forintért!…

Sajnos, amíg politika van, káromkodás is lesz!…
A politikusokon múlik, hogy lesz-e végre egy káromkodásmentes évünk?!… Aminek szintén örültem, hogy egy hölgy, Kovács Júlia, a Magyar Nemzetben gyönyörűen írt a káromkodásmentes napról…

Idézném: „Az egyszerű, cirkalmas káromkodások többnyire indokolatlan tolulnak nyelvünkre, sőt, olykor öntudatlan nyelvérzékünk szellemességével. A káromkodást nem tekintem nyelvészeti kérdésnek. E műfajban valóságos remekművek is léteznek…”

Nekem is sikerült elbeszélgetnem egy-két szakemberrel…, egy jutasi őrmesterrel és egy fuvarossal… Hát mit mondjak?…Értik a szakmát!…De úgy érzem, nem fölülmúlhatatlanok!… Kigondoltam hát magam is cirkalmas káromkodást, de nem amolyan hétköznapit, hanem olyat, melyben benne van az utóbbi 43 év történelme, s az azzal kapcsolatos összes dühöngésem…
Hogy az a lacibetyár, Dzsugasvili-szülte, sztálinista, parancsuralmi rendszerbe kényszerített rákosista-gerőista-révaysta-farkasista,  kintről irányított, személyi kultuszban leledző rendszer mennyboltja szakadjon rá arra a fekete autós, törvénysértő, kegyetlen rémuralkodó, besúgott, kihallgatott, megkínzott, vallatott, kivégeztetett, agyonveretett, hamisan vádolt, bűnbak-koncepciós, rágalmazott, koholt vádas, moszkovistás, angol kémes, horthysta ügynökös, koncepciós perbe fogott, Andrássy út 60-ba zárt mindenségre!…

Hogy a magasságos adjon nekik Berija készítette, gyapottal töltött, gumipitypangból gyúrt, pufajka ízű rágógumit!…

Hogy az a büdös, rothadó, haldokló, kipusztuló, kitelepített, meghurcolt, munkatáborba zárt, becsapott, kiszolgáltatott, kompromittált, manipulált, internált, vétkezve tévedő, indigóval másoló, koncpolitikás, szalámitaktikás, kötelező orosz nyelvű, sztahanovistává formált, agyontapsoltatott mindenség szakadjon rá az államosított fejükre!…

Hogy a padlássöprő téeszagitátor verje beléjük a fanatikus tanait!…

Hogy az a kötelező beszolgáltatott, szemináriumozott, ö-tévesen tervezett, kuláklistás, kétkulacsos, begyűjtéses, sorállásos, ellátatlan, jegyrendszeres, társadalmi munkás, békekölcsönös, transzparensekkel biztató messiás tegye őket oda, ahova akarja, csak többé ide ne!…

Hogy dőljön össze az a gerinctelen, impotens, csaló, korrupt, pro­tekcionális, hitehagyott, balekká nevelő, megnyomorító, egyeduralkodó, kisemmiző, tudatot sebző, lélektördelő, talpnyaló, alulbérező, létminimumozott, eladósító, áremelő, inflálódó, fölülről építkező, roggyantott, kelekótya műemlék!…

Hogy roskadjon össze az az alkoholba fullasztó, erkölcsi sárba taszító, harácsolásba hajtó, életösztönromboló, családbomlasztó, öngyilokba menekítő, szívinfarktusba kergető, népességfogyasztó, hazátlanságba kényszerítő, idegenbe szakító, panoptikummá alakított történelmi tévedés-múzeum!…

Hogy robbanjon föl az a múltból ránk szakadt, botladozva bukdácsoló, évenként kibontakozó, helyben totyogó, mindig nehéz helyzetű, kollektívan rosszul döntő, felelősséget nem vállaló, hatalmaskodó, kiskirálykodó, kézzel kezet mosó, szennyet egymásra kenő, idejétmúlt, omladozva rogyadozó építmény!…

Hogy durranjon szét az a csak hozzánk begyűrűző, csak számunkra kedvezőtlenül alakuló antiszociális világgazdasági állapot!…

Hogy az ipari áram égesse le azt a nagyon nehéziparú, műszaki színvonaltalanságú, versenyképtelen, minősíthetetlen termékű, rosszul csomagolt, eladhatatlan produktumhalmazt!…

Hogy a radai rosseb porlassza szét azt a pazarló, agyonszervezett, agyonszabályozott, strukturálatlan, instabil, teljes elvonásos, lestrapált gépparkú, központosított mechanizmust!…

Hogy a magasságos térítse vissza egyszer majd a nagyberuházási költségeinket!… Bicske, Líbia, Adria, Ófalu, Nagymaros, Mányi bánya, Nagyegyházi bánya, Salgótarjáni bánya, Tengiz, Ványa bánya!…

Hogy a jóisten verje bele a facölöpöket… abba a kibányászott Duna-kanyari koncepcióba, az összes magyarázattal együtt, Bőstől Nagymarosig!

Hogy az égbolt szakadjon rá az Adóhivatal adóívektől roskadozó polcaira, ÁFÁ-val terhelt ménkűvel lyukat ütve a padló közepébe, szétrobbantva a maradék rubelelszámolású, konvertibilisen elértékelt penészedő forintot…, összezúzva a költségvetési hiánygazdálkodást apró darabokra, maga alá temetve az arányosnak mondott közteherviselést meg az adóelőleggel bosszantott, nadrágszíjat összébb húzató, restrikcióval fenyegető hétszentséget!…

Hogy robbanjon föl az az adó szorongatta, bruttósítással nettósított hozzátétellel elvonásos, teljesítmény-visszatartásos, antiszociális, családellenes, gyermekellenes, haszonelvonó, rókabőr lenyúzó, csontig kopasztó, drasztikus elvonásos, iparosüvöltéses, iparszüneteltető, csalásra késztető, vállalkozásellenes, elfogadásra kötelezett, központilag sürgetett, kényszerből megszavaztatott, elhamarkodottan elkapkodott, embertelenül progresszív személyi jövedelemadós mindenség!…

Hogy a pluralista decentralizált demokratizmus essen bele abba az egypártrendszeres, A-B változatos, reálbércsökkentett, bizalma vesztett, közhangulat romboló, higgadtan keménykedő, inflációt számlálgató, deflációt nem ismerő, Stadinger szavaztatta, fölállva ültetett, ültetve áltatott, fektetve kézfelnyújtott, kézen állva lábfelemelt, szekciónként megröhögtetett, pártfrakcióval kikényszerített, tartózkodásos tehetetlenségbe burkolódzó adóreformos-árreformos-bérreformos intézkedésekbe!…

Hogy a magasságos jóisten használja ki a fölmenő rokonaikkal az egyesülés lehetőségét!…

Hogy csak Pakson legyen képes hasadni a magjuk!…

Hogy az adókulcs nyissa a szemüket nagyobbra!…

Hogy az árhivatal nettósítsa egyre a kéttojásos csomagtervüket!…

Hogy vigye el az összes vagyonukat az APEH-nak dolgozó száztagú cigánybanda!…

Hogy a mindenható akkor csináljon ÁR-emelkedést, amikor a vízlépcsőn sétálnak mindahányan!…

Hogy az alkoholra vágyó torkukat sikerüljön aszály sújtotta területté nyilvánítani!…

Hogy ne legyen meg a seggüknek a külső behatásokkal szemben az ökológiai biztonsága!…

Hogy az isten verje meg az egészet!…

De úgy, hogy ne fogja vissza a teljesítményét!!!…

(1988-as írás – újra publikálva)

Címkép: Békési Joe rajza