Az antikapitalista kritika minimum giccs

Posted by
Béndek Péter
>Nincs külön orosz vagy magyar út. A társadalmak több évezredes fejlődését a technológia, a gazdaság és az ehhez alkalmazkodó társadalmi munkamegosztás határozza meg, ami a piacgazdaságok néhány évszázada alatt kiegészült a kultúra folyamatos adaptálódásával is (a kultúra is csak a piacon élhet meg). Ezt a logikát a versenyképesség (az output/input arány) és a javítása uralja, ami a vállalati döntésektől a piaci mozgásokon át az állami beavatkozások hatékonyságáig érvényesül, és ha egyes politikai közösségek a logika ellen szavaznak, elszegényednek és más nemzetek kiszolgáltattjaivá válnak.
Ez mind nem a kapitalizmus eredménye, hanem sokkal alapvetőbb: antropológiai gyökerű. Az emberek késztetéseinek és ezek kielégítésének koordinációja szabja meg.
A kapitalizmus csak a legjobb rendszer, amiben az összhasznosságnak — a vágyak és a szükségletek kielégítésének — a legnagyobb az esélye a történelem eddigi összes közösségi algoritmusa közül (feltételezve, hogy a forrásfelhasználásban keletkezett externáliáit végül megnyugtatóan kezelni tudja). Olyannyira a legjobb rendszer, hogy még elméletileg sincs jobb alternatívája.
(Az antikapitalista rendszerkritika minimum giccs, de leginkább kártékony megtévesztés, amiért eddig is nagyon sok emberélettel fizettünk, de még mindig vonzó elsősorban a humánértelmiség körében).
Röviden: az orosz “nagyság” és a magyar “harmadik út” egyaránt lehetetlen küldetések. Ezek csak alacsony hatékonyságú, pazarló, extraktív rezsimek. Mindkettô súlyos visszaélés a hatalommal az uralkodó politikai maffiák részéről. A kárukat most (is) aratjuk.