A diktátor

Posted by

Márványi Bánhidi Emese

>Sokat foglalkoztam a testbeszéddel. Olyan sok minden kiolvasható belőle. Nézzétek meg ezt a profilt. Egy egyáltalán nem magabiztos, behúzott nyakkal ülő embert látunk, aki ráncolja a szemöldökét, pillantása gyanakvó, félénk ember benyomását kelti, egyáltalán nem egy nagyhatalmú vezető típus. Bal keze nyugalomra int, mintha saját magát akarná nyugtatni. Jobb kezével kapaszkodik az asztalba. Fogódzót keres. Lába nincs keresztben, kis terpeszben nyugszik a földön mindkét lába, állandóan indulásra készen.

Hát, tessék gondolkodni.