Miniszterelnök-jelölt a WC-ben

Posted by
>Mácsai István festőművész naplójából (Mácsai János nyomán) :1961. Szeptember 18.
Szalatnyay Szepivel azon szórakozunk, hogy összeállítjuk azoknak a magyar miniszterelnököknek a nevét, akiket kivégeztek. Egy ilyen kis ország részéről rendkívüli teljesítménynek mondható. Csupán 1848 óta: 1. Batthyányi Lajos, agyonlövetés, 2. Tisza István, hasbalövetés, 3. Kún Béla, trockizmus címén likvidálás, 4. Teleki Pál, főbelövetés saját kezűleg, 5. Bárdossy László, akasztás, 6. Imrédi Béla, főbelövetés, 7. Szálasi Ferenc, akasztás, 8. Nagy Imre, akasztás.

Ezt a listát kezébe kellene nyomni azoknak, kik miniszterelnökséget óhajtanak vállalni, hogy az ünnepélyes eskütétel előtt szíveskedjenek a W.C-ben tanulmányozni. (Majtényi László találta)

Címkép:  Marabu rajza: Célpont