A népszámlálás tétje túlmutat a politikai játszmákon

Posted by

Pluralizmus Erdélyben kezdeményező csoport
>A népszámlálás tétje túlmutat a politikai játszmákonA magyarországi választást megelőző kampány idején politikusaink gyakran összekapcsolva hangoztatták, hogy ebben az időszakban két nagy kihívás áll a romániai magyarok előtt, a magyarországi választásokon és a romániai népszámláláson való részétel. Azt gondoljuk, a két dolog között nincs összefüggés, ugyanakkor nem azonos jellegű és súlyú események.
Az, hogy a romániai népszámlálás hogyan zajlik le, mekkora magyar népességet regisztrál, milyen összetételű lesz az országos és a régiónkénti, valamint településszintű populáció, a magyarországi választásoknál összehasonlíthatatlanul fontosabb számunkra, akik szülőföldünkön akarunk továbbra is élni, szakmailag kiteljesedni, gyerekeinknek a magyar identitást továbbadni.
Ennek tétje túlmutat a napi politikai csatározásokon, ezért győzzük le ellenszenvünket a mai vezető politikusaink iránt, hiszen most jeleznünk kell a kérdőív kitöltésével, megválaszolásával is, hogy itt vagyunk és maradni is akarunk. Ha reális tervezést és közpolitikákat akarunk, reális népszámlálási adatokra van szükségünk, és ezt csak megfelelő részvétellel biztosíthatjuk.
A népszámláláson való részvétel nemcsak a nemzeti büszkeség kifejezése vagy az önfelmutatás (önreprezentáció) gyakorlata. Részvételünkkel hitelesen és racionálisan nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy Romániában továbbra is ragaszkodunk reális jelenlétünk regisztráláshoz, és polgári tudattal továbbra is igényt tartunk politikai, nyelvi és kulturális jogaink elismerésére.
Az elkövetkező tíz évre ez a népszámlálás lesz forrása a rólunk, romániai magyarokról kiadott hivatalos adatoknak, területi megoszlásunk feltérképezésének, oktatási, szociális és demográfiai állapotunk felbecsülésének. A lehető legreálisabb adatok nemcsak fontos kellékei társadalmi önismeretünknek, de alapkövei jövőnk alakításának is a közpolitikák és jogérvényesítés terén.
Gondoljunk az eddig elért eredményekre, és a népszámláláson való részvételünkkel biztosítsuk kollektív identitásunk megtartásának intézményes zálogait: az iskolákat, egyetemeket, és a kulturális tevékenységek támogatását. Így tarthatjuk fenn a magyar nyelvű bábszínházakat, színházakat, a könyvkiadást, a múzeumokat és a közszolgálati médiát.
Ezért határozottan kérünk mindenkit, hogy ne tekintse politikai vagy ideológiai kérdésnek, aktívan vegyen részt a népszámláláson. Hitelesen és őszintén, legjobb belátásuknak megfelelően töltsük ki a népszámlálás kérdőívét, illetve nyilatkozzunk a számlálóbiztosoknak.

Címkép: A magyarok a zöld színűek (2011-es népszámlálás)
Új Hét