Ibi, a csábító

Posted by
Nyáry Krisztián
>Karinthy Frigyes 39 éves volt, amikor titkára, Grätzer József 1926-ban elhatározta, hogy megmenti feleségétől, Böhm Arankától. A később rejtvénykészítőként ismertté vált fiatalember módszeresen látott hozzá Karinthy életének rendbetételéhez. Először a könyvelését szedte rendbe, s e munka során rájött, hogy a túlköltekezés elsődleges oka Aranka.
A buzgó titkár úgy érezte, hogy mielőbb fel kell számolnia az író rendszertelen életének gyökerét. Grätzer feljegyzést készített a háztartási kiadások szükséges visszafogásáról, és ezzel párhuzamosan bemutatott főnökének egy csinos máramarosszigeti fiatalasszonyt, aki nem sokkal korábban szökött el a férjétől Budapestre. Róth Izsákné Feldmesser Ibolya rajongott az irodalomért, s Gordon Ibi néven maga is írt verseket. Grätzer számítása bevált. Karinthynak valóban elege volt Aranka örökös hűtlenségéből, a mindennapos veszekedésekből, amelyek nem egyszer verekedésbe torkollottak, és csakugyan felkeltette érdeklődését a messziről jött rajongó.
A szőke, fehér bőrű Ibi külsőre épp ellentéte volt a sötét hajú, kreol Arankának. Az csak később derült ki, hogy belsőre nagyjából egyformák. Hogy jelenléte ne keltsen feltűnést, nemsokára már a titkár menyasszonyaként mutatták be a társaságnak a lelkes költőnőt, akit a Hadik kávéház szúrós nyelvű közönsége el is nevezett Petőfi Saroltának. Karinthy beleszeretett Ibibe, és egy idő után a válást tervezgette.
Felesége kezdetben nem gyanított semmit, de Ibi – vagy véletlenül, vagy direkt – elárulta, hogy valójában semmi köze sincsen Grätzerhez. A viszony kiderült, Aranka óriási botrányt rendezett. Férjét nyilvánosan tépte meg, Ibit pedig kitiltotta a Hadikból. Talán a kerítővé lett titkár járt a legrosszabbul: őt egy visszaemlékezés szerint ingujjban, a gallérjánál fogva penderítette ki Aranka a lakásból.
A lebukott pár Bécsbe menekült.
Ebből az időből maradt fenn Karinthy egyik Ibihez írt levele: „Rettenetesen szeretlek, mit szólsz hozzá? Mint a mennydörgős mennykő, úgy vágott főbe az a furcsa lehetetlen feltevés, hogy talán… talán… Te is. Rémes. Hm? Mi? Hogy mi lesz? Az elejét látom. Csak a közepét nem látom, a végét is látom. Iskolában fogják tanítani a mi dolgunkat, fiam, az a gyanúm. Érettségi tétel leszünk. »Kérem, Schwarz, beszéljen valamit Karinthy és G… legendás ügyéről. Hát, kérem. Talán a bécsi levelekből valamit.« Hopp – vigyázni kell. Te drága. Mitől görbült le a szád? Hű vagyok.”
Mialatt Karinthy Bécsben epekedett Ibiért, Böhm Aranka Budapesten Déry Tiborral vigasztalódott. Románcuk alatt egyik cinkosuk a házaspár barátja, Németh Andor volt. Őt magát is hírbe hozták Arankával, akinek a lakásán franciaórákat adott, talán ezért is örült, ha Déry miatt ez a gyanú már nem lebegett a feje fölött. Fedezte a szeretőket, s volt, hogy a találka helyszínét is ő biztosította. Már csak ezért is francia komédiába illő, hogy Karinthy pont őt kérte meg, hogy segítsen neki az Ibi-ügyben. Addigra ugyanis lassan ráébredt, hogy csöbörből vödörbe került, és Ibi semmivel kevésbé nem kívánja szőröstül-bőröstül uralni az életét, mint Aranka. Ráadásul fellobbant benne a féltékenység is Déry miatt.
Először csak ingázott Bécs és Budapest között, majd szakított szeretőjével és végleg hazatért. Különös dolgot kért Németh Andortól: menjen ki Bécsbe, és vigyázzon Ibire, nehogy véletlenül utána jöjjön Budapestre. A barát elvállalta a furcsa testőr szerepet, és addig maradt Bécsben a költőnő mellett, amíg az tovább nem állt Berlinbe. Németh később az “Egy foglalt páholy története” című regényében mesélte el Karinthy különös szerelmi kalandját.
De nemcsak ő tartotta megírásra érdemesnek a történetet. Elias Canetti, a későbbi Nobel-díjas író, egyetemistaként maga is Bécsben élt ebben az időben. Ő “A hallás iskolája” című önéletrajzi kötetében beszélte el, hogy miként ismerkedett meg egy bizonyos Ibivel, akivel sok időt töltött együtt. Canetti leírja, hogy a fiatal költőnő “Budapesten találkozott Karinthy Frigyessel, egy szatirikus íróval, aki hazájában hírességnek számított. (…) Ibi az író barátnője lett, verseket írt, amelyek tetszettek Karinthynak, állítólag épp úgy rabul ejtették az írót, mint Ibi szépsége”. Canetti többre becsülte Ibi költészetét, mint a Hadik közönsége, legalábbis ő segített a nő verseit németre fordítani, aki miután lezárta magában a Karinthy-szerelemet,1928-ban Berlinbe költözött, ahová új barátját is maga után hívta. Itt Ibby Gordon néven publikálta verseit, és ő lett a berlini kávéházak Böhm Arankája, aki – Canetti szerint – Bertolt Brechtet, Alfred Döblint, Gottfried Bennt és Georg Groszt is az ujja köré csavarta. Néhány Berlinben töltött év után visszatért Budapestre, és ismét találkozott Karinthyval, de szerelemi viszony már nem támadt közöttük. Karinthy akkora már beteg volt, és Arankája oldalán élte megszokottan zaklatott életét.

Facebook