Az illiberalizmus vadhajtása: a fasisztoid spritualitás

Posted by

 Magyaur

>Ingergazdag korunk emberére csak egyre erősebb, látványosabb és több oldalról érkező üzenettel lehet hatni. A 19. század elején, amikor a francia forradalom és a polgárosodás hatására megingott az „Isten-Egyház-Uralkodó” szentháromságának tekintélye, akkor még elég volt felségsértésre és istengyalázásra hivatkozni az ellenzékkel szemben. A századfordulóra ez már kevésnek bizonyult és a liberális, „globalista” eszmékkel szemben. Tehát a cári titkosszolgálat, antiszemita francia írásokból, összeállított egy egészen új ideológiai-pokolgépet, egy fiktív összeesküvésről szóló pamfletet; a „Cion bölcseinek jegyzőkönyveit”. Ez lett az alapja a beszivárgó, világhatalomra törekvő „idegenek” máig tovább élő összeesküvés-meséjének!
A 21. században, a ránk zúduló információözönben az ingerküszöb is emelkedett, ezért a „hagyományos értékekre” hivatkozó populista propagandisták is emelték a tétet, mondván mivel a liberális elit tagjai „nem elég vallásosak és családszeretőek”, ezért logikus(!?) azt gondolni, hogy a legborzalmasabb erkölcstelenségekre is képesek, vagyis pedofiliára, homoszexualitás terjesztésére, nemváltó műtétek kierőszakolására és kannibalizmusra. Ez a rágalomhadjárat már Trump megválasztása előtt felbukkant, Hillary Clinton demokrata támogatóival szemben, de most az ukrán háború – és a magyar választásokkal összekötött népszavazás – esetében is újra felbukkant.

 Szöveghű idézet a facebook magyarországi spirituális, ezoterikus zártcsoportjaiban terjedő röpiratból:
„A Khazár maffia azok az emberek, akiket mi ukrán náciknak nevezünk. Ezek azok az emberek, akik ellen az oroszok most harcolnak. Az oroszok tudják, hogy ez a harc csak folytatása annak a háborúnak, ami Kr. u. 759-ben kezdődött, amikor a khazárok megpróbálták átvenni a hatalmat a rusz népek (akkoriban egy kisebb törzs) felett. A sok dolog közül az egyik, amit a ruszok kifogásoltak, az volt, hogy a khazárok előszeretettel isznak emberi vért. Konkrétan az orosz vért. /…/
 A khazári maffia egy kis csoport a nagyobb khazár népességen belül. Ez a kis csoport ennek ellenére nagyon erős, mivel ők ellenőrzik a világ központi bankjait, valamint a nyugati köztársaságok kormányainak nagy részét. /…/ Így a khazari maffia titkait titkon belül tudja tartani, és csak beavatott tagjaiknak tárja fel. Ugyanezt a modellt használják az ő teremtményeik, a szabadkőművesek és minden más titkos társaság is. /…/ Ezt a modellt használja a katolikus egyház is, amelybe a bizánci birodalom II. Justinianus idején a khazari maffia beszivárgott. A khazárok a szexuális (nemi) és faji identitás eltorzításán dolgoznak áldozataik társadalmaiban, mint az életük feletti ellenőrzésük eszközeként. /…/ Az ukrán khazárok elkezdenek majd “pogromot kiáltani a zsidók ellen” és megpróbálják majd a világ zsidóságát (valójában a magukat zsidónak tartó khazárokat) egy globális háborúra uszítani az oroszok ellen. /…/ A Zohar + Talmud és a Tóra kombinációjában részletezett sok okból a khazari maffia azt akarja, hogy a fehérek hagyják el a bolygót. /…/ A khazari maffia úgy gondolja, hogy könnyen átvehetik az emberiség többi része felett a hatalmat, ha kiiktatják a fehéreket, akiket ellenőrizhetetlennek és harciasnak tartanak az uralmukkal szemben. /…/ Az oroszok annak a folyamatában vannak, hogy ezek az információk kiderüljenek.” stb.

Vagyis a világot és egyben a fehér fajt megmenteni akaró szegény oroszokra zúdul rá, méltatlanul, a „khazari maffia” által gerjesztett népharag – de a beavatottak átlátnak a szitán…

 Mindez lehetne egy zavaros, komolyan nem vehető, ideológiai katyvasz, ha nem ehhez hasonló torz leegyszerűsítésben látnák a világot olyan illiberális nagyhatalmú vezetők, mint Trump, Putyin és Orbán Viktor.