Április 2., választás előtt

Posted by
Gábor György
>„Április 3-án este tíz órára Márki-Zay politikai hulla lesz” – gagyog, s ragyog Lázár János.
Lázár Jánossal ellentétben én nem tudok lelkesedni a politikai hullákért, legyen az John Fitzgerald Kennedy, az Egyesült Államok elnöke, vagy Váradi András, felcsúti juhász.
Más.
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége végre közzétette „az április 3-ai országgyűlési választás előtti”, egy egész ország által lélegzetvisszafojtva várt Nyilatkozatát, eligazítandó, hogyan is válasszon a magyar ember. Mások mellett Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke által jegyzett szöveg két helyen hivatkozik a Szentírásra (mindkét hely a Rómaiakhoz írott levélben olvasható), s egy helyen a II. Helvét Hitvallás szövegére.
Az emberi szabad akaratban hagyományosan, azaz Kálvin óta nemigen bízó református egyház félreérthetetlenül adja utasításba a teendőket. Idézem a Nyilatkozat szövegét: „Azt kérjük és javasoljuk, hogy azokat támogassák szavazatukkal, akik kiállnak a teremtési renden alapuló család, férfi és nő szövetsége mellett. Azokat támogassák szavazatukkal, akik a nemzet szuverenitásáért és gyarapodásáért dolgoznak. Azokat támogassák szavazatukkal, akik támogatják keresztyén küldetésünk betöltését, a templomok építését, az egyházi iskolákban folyó nevelést, a hit- és erkölcstant, az idősek és betegek gondozását.
A népszavazás kérdéseire gyermekeink védelme érdekében egyházunk biblikus tanítása és a józan ész alapján válaszoljunk „NEM” szavazatunkkal. Ez a döntésünk családjaink és a következő nemzedékek életét is befolyásolja.”
Veretes szöveg, a súlyosan szelektív hagyomány- és szövegértelmezés szép példázata, s a Zsinat elnöksége saját ötleteinek és gondolatainak azonosítása a gondviseléssel és az eleve elrendelés elvével, amely így nem lett más, mint a Fidesz közhely-narratívájának közhely-szakrális hangszerelése.
Remélem nem tekinti tiszteletlenségnek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége, s maga Balog Zoltán püspök sem, ha a református hagyományból magam is megemlítek egy-két locust, amelyek a Magyarországi Református Egyházzal ellentétben más református egyházak életében és tradíciójában annál fontosabb szerepet töltöttek be. Például ott van az Apostolok cselekedetének az a része, amelyet a reformáció a zsarnokok elleni küzdelmek során idézett rendre: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek.” (5,29) Vagy ott van a Példabeszédek, amely a kálvinista hagyomány egyik leggyakrabban idézett versét tartalmazza: „Örül a nép, amikor igazak vezetik, ha gonosz kormányoz, sóhajtozik a nép.” (29,2) Az erősen politizáló protestáns hagyomány képviselői, így az amerikai alapító atyák (Founding Fathers) rendre hivatkoztak a Deuteronomium alábbi részére: „A jogot nem szabad csűrnöd-csavarnod, s nem szabad sem a személyre tekintettel lenned, sem vesztegetésül ajándékokat elfogadnod, mert az ajándék… kiforgatja az igazak szavait értelmükből. (16,19) Vagy ott van a Példabeszédek alábbi verse, amelyre ugyancsak a protestáns alapító atyák hivatkoztak oly gyakran: „A népet emeli az igazságosság, ám a bűn a népek gyalázata.” (14,34). A fent idézett Példabeszédek 29,2 mellett a leggyakrabban hivatkoztak a Királyok első könyvére, amikor az uralkodó legfőbb kötelességét kívánták meghatározni: tudnia kell „megkülönböztetni a jót meg a rosszat.” (3,9) S persze emlegethette volna a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége, Balog Zoltánnal az élen a Szentírás sok-sok helyét, az Exodus 23,8-tól az Ámosz 5,12-ig, amely helyek a legélesebben lépnek fel és utasítják el a korrupció minden formáját, például: „Ellenségei vagytok az igaznak, elfogadjátok a megvesztegetést” (Ámosz 5,12).
S végül idézhették volna a II. Helvét Hitvallás mellett a zsarnoksággal szembeni kötelező ellenállás tanait, a zsarnokkal szembeni fellépés kötelességét, az olyan népszerű és elterjedt textusokat, amelyek a zsarnokság elleni harcok során születtek a protestáns ellenállás idején, így például a híres Vindiciae contra tyrannost (elterjedt magyar fordításban: Érvelés a szabadság védelmében a zsarnokkal szemben), vagy a protestáns hagyományú alapító atyák egyik kedvenc jelmondatát: „Rebellion to tyrants is obedience to God” (A zsarnok elleni fellépés engedelmesség Istennek).
Legközelebb készségesen állok rendelkezésére a Magyarországi Református Egyház Zsinati elnökségének, hogy a következő Nyilatkozatuk (bármiről is szóljon) ne ennyire pártosan és pátoszosan, elkötelezetten és egydimenziós módon visszhangozza a Fidesz választási szlogenjeit, továbbá ne kelljen agyonerőszakolniuk az általuk is – feltételezem – Isten kinyilatkoztatott szavaként tisztelt Szentírást.
Ha már Sola Scriptura.

Címkép: Marabu: Iványi, Orbán és az oroszlán