Taskenti támadás

Posted by
Szent-Iványi István
>Tanulságos adalék a külügy nemzetbiztonsági botrányához
>A külügy Telexen megjelent súlyos nemzetbiztonsági botránya nyomán megkeresett Kemény Pál korábbi magyar diplomata és fontos új részletekkel szolgált arról a nemzetbiztonsági incidensről, amiról korábban már volt szó a nyilvánosságban, de a mostani botrány új megvilágításba helyezi ezt a történetet is. A diplomata felhatalmazott arra, hogy az esetről tájékoztassam a nyilvánosságot.
Kemény Pál a taskenti magyar nagykövetség első beosztottja és biztonsági felelőse volt. 2016-ban a nagykövetség egy új épületbe költözött. A költözés előtt az épület teljes felújítását, beleértve a különlegesen védett helyiség kialakítását is (azaz a rejtjelező szobát), egy helyi “vállalkozóra” bízták. Ez már önmagában is komoly kétségeket vet fel egy poszt-szovjet országban, ahol köztudomásúan nagyon intenzív az orosz szolgálatok jelenléte. A vállalkozás és munkatársai ismeretlen háttérrel rendelkeztek és semmiféle biztonsági átvilágítás nem történt velük kapcsolatban. Az épület felújítását is gyakorlatilag folyamatos biztonsági felügyelet nélkül végezték és tevékenységük gyanút keltett a magyar diplomatában. Erre figyelmeztette a nagykövetét, aki azonban ennek nem tulajdonított jelentőséget. Sőt még a “felújítás” befejezése előtt úgy rendelkezett, hogy a nagykövetség számítógépeit vigyék át az új épületbe, ahol ki-bejártak és “szorgoskodtak” a biztonsági kockázatot jelentő “szakemberek”. Ez ellen is hiába tiltakozott Kemény Pál.
Majd az átköltözést követően, egy alkalommal a munkaidő előtt, a biztonsági felelős elsőként érkezett a követség épületébe és döbbenten tapasztalta, hogy a biztonsági berendezés nem működött és az épület tárva-nyitva állt. Megdöbbenését fokozta, amikor felfedezte, hogy a különlegesen védett helyiség ajtaja is nyitva van. Ekkor már világos volt számára, hogy illetéktelen, ellenséges behatolás történt. Erről tájékoztatta a nagykövetét és a szolgálati utat betartva ezt azonnal jelentette az illetékes helyettes államtitkárnak, aki a Keleti Nyitásért volt felelős. Legnagyobb meglepetésére, a helyettes államtitkár letorkollta és emelt hangon azt közölte vele, hogy : “Állítsd le magad!”. Ebből a diplomata arra következtetett, hogy közvetlen felettesei az ügy eltussolásában érdekeltek és ezért a miniszterhez fordult. Ám itt is hasonló fogadtatásban részesült és ezek után arra a következtetésre jutott, hogy “a minisztérium vezetése, személy szerint, Szijjártó Péter miniszter úrral bezárólag, nem hogy nem tudták megvédeni a biztonsági rendszert, hanem foggal-körömmel ragaszkodtak – minden vonatkozó rendelkezés megszegése árán is – annak támadhatóságának megteremtéséhez” – mondja a volt diplomata.
Kemény Pál levonta a tanulságokat és távozott a Külügyminisztérium kötelékéből.
Ami egyértelműen levonható ebből a történetből, az az, hogy a minisztérium vezetői, a miniszterrel bezárólag, felelőtlenül és hanyag módon viszonyultak egy feltételezhetően az orosz szolgálatokhoz kötődő súlyos biztonsági kockázathoz. Az újabb fejlemények tükrében feltételezhető, hogy az üzbégisztáni magyar nagykövetség is beleilleszkedik a sikeres orosz titkosszolgálati behatolások sorába. Mivel átfogó vizsgálatra nem került sor az incidens kapcsán, ezért ezt a feltételezést nem tudjuk egyértelműen megerősíteni, de igen valószínűnek tűnik.
Az is sokatmondó, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság egyébként Fidesz által kezdeményezett és összehívott ülését a friss botrány nyomán váratlanul elhalasztották. A minisztérium ködősít és nem ad egyértelmű választ a megfogalmazott aggodalmakra. A botrány egyre dagad.