Nem az orosz nép indított háborút, hanem a zsarnok

Posted by

Vásárhelyi Mária
>Azon gondolkodom, hogy vajon igazságosnak, méltányosnak tartottam volna-e, ha azután, hogy 1968-ban a Magyar Néphadsereg is részt vett Csehszlovákia megszállásában, a demokratikus világ kitiltotta volna a magyar művészeket, tudósokat, sportolókat az országából. Függetlenül attól, hogy az érintett alkotó, sportoló helyeselte-e a fegyveres megszállást. Azt hiszem akkor is nagyon igazságtalannak és méltánytalannak tartottam volna. És hajlok rá, hogy ma is ezt gondoljam arról, hogy a fejlett világ orosz művészeket, tudósokat, sportolókat tilt el fellépésektől, megjelenéstől, részvételtől .
Az persze rendben van, hogy azokat, akik nyíltan vagy burkoltan támogatják Putyin rendszerét és az orosz agressziót, megfosztják a megjelenés, a versenyzés, a részvétel lehetőségétől, de azokat büntetni, akik maguk is egy zsarnoki rendszer áldozatai, elítélik az Ukrajna elleni agressziót, sőt – egzisztenciájukat és szabadságukat is kockáztatva – tiltakoznak a háború ellen, őket kirekesztéssel sújtani végtelenül igazságtalan.
Mint minden kollektív büntetés, amely nem tesz különbséget egy csoport tagjai között és nem a bűnösöket és támogatóikat, hanem egy minden szempontból rendkívül heterogén közösség minden egyes tagját bünteti. Azzal egyetértek, hogy a nemzetközi versenyek, művészeti, tudományos rendezvények rendezési jogát elveszik az agresszor országtól, mert ezek a hatalom legitimációjának, önreprezentációjának is eszközei, ráadásul az államnak hatalmas üzletet jelentenek. Ha elveszik Oroszországtól a rendezés jogát az valóban erős jelzés az ottélők számára, hogy amit hazájuk tesz, az elfogadhatatlan a világ számára. De emlékezzünk a moszkvai majd a los angelesi olimpia bojkottjára, hogy hány olyan sportolónak törte ketté a karrierjét és nullázta le több évtizedes munkáját, akinek az égvilágon semmi köze nem volt Afganisztán megszállásához, sőt ellenezte azt.
Nem az orosz nép indított háborút Afganisztán vagy most Ukrajna ellen, hanem a zsarnoki hatalom.
Az orosz művészek, tudósok, sportolók kirekesztése nemcsak igazságtalan, hanem kontraproduktív is, hiszen olyan embereket tesz páriává és hangol a demokratikus világ ellen, akik semmiféle bűnt nem követtek el. Sőt! Én személy szerint mindenféle kollektív büntetést teljes meggyőződéssel ellenzek, egyetértve Brechttel, hogy “a bűnösök azok, akik a háborút csinálják, és állatot az emberből.” Az egyes embert a saját tettei alapján kell megítélni és csak ennek alapján lehet ítéletet mondani felette.