Európa kutyái

Posted by

Bárász Péter
>Halmozottan hátrányos helyzetű vagyok: magyarként és belaruszként egyaránt kapok
hideget-meleget: a gondolkodni mindmáig tudó emberek pontosan látják, hogy mindkét
„kormányom” már megint a rossz, a gonosz, az aljas és – reméljük – vesztes oldalon áll.
Nincs igazuk, amikor engem (is) hibáztatnak, de … igazuk van. Láttam, hogy mi folyik és mi
készül, agitáltam is ellene, de vajon mindent megtettem, amit meg tudtam volna tenni?
Dehogy! Fontosabb volt a viszonylagos (fizikai és lelki) nyugalmam, a mindennapos
dolgok/gondok és az, hogy ne kerüljek börtönbe.
@Alhierd Bacharevič belarusz író/költő/esszéista kb. egy éve él Juljával emigrációban. Az
elcsalt 2020-as „elnökválasztás” utáni nagy minszki tüntetéseken a feleségével, @Julia
Cimafiejeva költő/műfordítóval együtt vett részt. Felkészülve arra, hogy rögtön be is vihetik
őket egy-két hétre/hónapra, egy kisebb csomagot mindig magukkal hordtak.
Alherd 900 oldalas, „Európa kutyái” (igen, abban az értelemben, amit az olvasó is sejthet)
regényéből színdarab is készült, amit Minszkben, illegalitásban már korábban bemutatott a
„Belarusz szabad színház”, most Londonban vitte színre ugyanannak a társulatnak a
nagyobbik, sok éve emigrációban élő fele.
(Ekkora könyvet csak megrendelésre tudok lefordítani, de ha valaki vállalja a kiadást, akkor
szívesen.)
Egyelőre álljon itt a londoni előadás körülményei által inspirált, március 8-i írása.
Az Újnépszabadság ennek részleteit külön írásban közli.