Az ügy akár lezárható, de nincs elfelejtve

Posted by

Mi dolga lett volna az újságírónak a győri polgármesterrel? Tulajdonképpen egy szerfölött egyszerű kérdésre kért választ: Mi lett Mikus Sándor Kossuth- (és még egy sor kitüntetéssel elismert) díjas szobrászművésznek a Győr szabad királyi várossá nyilvánítása 700. évfordulójára készített, az egykori Tanácsköztársaság, a mai Szt. István úton fölállított bronz reliefjével? A Győri Szalon című jeles folyóirat „A 700 éves Győr (1271-1971) emlékmű története” című fényképes írásában olvasható: 1992. június 30-án délelőtt lángvágók és nagy teherbírású daru segítségével távolították el Mikus Sándor alkotását. Az emlékművet a városgondnokság raktárában helyezték el… Élt 21 évet.

Ezen alkotás iránt érdeklődött az újságíró, már jóval azelőtt, hogy tavaly megkezdődött volna a „Győr 750 éves” programsorozat. És érdeklődött hivatalosan (tehát nem magánemberként!) a győri polgármesternél („két ujj”), arra hivatkozással, hogy miután beült párttársa és elődje, Borkai Zsolt székébe a városházán, elektronikus levélben értesítette az Infovilág szerkesztőségét: ezentúl minden másként lesz, és kérdéseinkkel forduljunk bátran csak hozzá, a város első számú képviselőjéhez.

Őszintén írom: sokáig nem akarta zavarni szerkesztőségünk a prof. dr. polgármestert, feltételezvén, hogy van untig elég dolga. Aztán miután a Mikus-relief utáni kutatásunk minden (általunk feltételezett) fórumon (múzeum, GyőrSzol) a megszólítottak információi hiányában elakadt, küldtük el kérdésünket a város vezetőjének, sőt, még a jegyzőjének is. Azaz előbb a jegyzőnek: 2021. december első hetében, aztán 2022. január 11-én, érdeklődvén a válasz elmaradásáról. Majd telefonon is, ám a jegyző titkárnőitől mindannyiszor az obligát választ kaptuk: főnök asszonyuk „tárgyal”; persze a visszahívási kérésünk sem teljesült.

A polgármesterrel sem jutottunk egyről a kettőre. Titkárnői kedves udvariassággal javasolták: 1. forduljunk a jegyző asszonyhoz (lásd előzmény!), 2. forduljunk a városháza sajtóosztályához a kérésünkkel.

Ekkor közölte tisztelettudó határozottsággal az újságíró, hogy a jegyző asszony (vagy a titkársága?) immár több, mint két hónapja nem hajlandó válaszolni a hivatalos levelünkre, a sajtóosztályról pedig szó se essék. Azaz mégis: tavaly februárban (!) ugyanis az ott dolgozó hölgy (nem kívánom a nevét közzé tenni) megígérte, hogy „természetesen, rövidesen fölhív a kérdésemre adandó válasszal”, de „természetesen” nem tette meg. A válaszadás elmaradása (tapasztalatom szerint) természetes a győri városházán (lásd a polgármesternek és a jegyző asszonynak küldött leveleink sorsát!).

Mindazonáltal levélben közöltem a sajtóosztály munkatársnőjével: szerfölött sajnálom, hogy nem tudja, nem érti, miként dolgoznak az újságírók. Szerfölött sajnálom, hogy nem tudja – feltehetően nem mondta el neki senki sem –, hogy a kimondott szó és ígéret (főként, ha az illető állítólag tisztséget, beosztást visel) megtartása vagy meg nem tartása, nem csupán a személyt, hanem azt a szervezetet is minősíti, amelyiknek a nevében beszél, megnyilatkozik, ígéretet tesz. „Szerfölött sajnálom, hogy Ön nem tartotta meg a szavát, az ígéretét, amely szerint legkésőbb ma (2021. február 5.!) válaszol hivatalos, újságírói megkeresésemre, kérdésemre, amit egyébként Ön már az első telefoni beszélgetésünkkor megértett, és amelyet írásban megismételtem. Szerfölött sajnálom, hogy Ön nem tartotta meg a szavát…Amíg Ön a jelenlegi munkahelyén dolgozik, az ígéret, a kimondott szó korántsem az Ön személyes ígérete, hanem Önön keresztül azé a szervezeté, hivatalé, amelyet képvisel, ahol Ön dolgozik és amelytől Ön a fizetését kapja…”

Mára rájöttem, hogy az előbb írtak – szerintem – a jegyző asszonyra és polgármesterre is érvényesek.

A fentiekben írtak ellenére sem adom föl. Itt és most újra megkérdezem mindazoktól, akiket illet: hová lett a Kossuth-díjas Mikus Sándor szobrászművész „Győr 700 éves” című alkotása? Netán igaz, amit a városban beszélnek? „Beolvasztották. Kell a bronz a polgármester egész alakos szobrához, amit ez év augusztus 5-én lepleznek le. Aznap lesz 60 éves prof. dr. Dézsi Csaba András győri polgármester.”

Jeles évforduló, Isten éltesse!