Erdélyi magyar értelmiségiek kiállása a háborús agresszor egyértelmű elítéléséért

Posted by

>A bizonytalanság fenntartása vagy táplálása az ukrajnai háborús állapot idején olyan politikai játszma, amely mindennél kiszolgáltatottabbá, sérülékenyebbé teszi a közösségünket. Rendkívüli módon veszélyes a manipuláció és a félrevezetés ott, ahol – mint az erdélyi magyar nyilvánosság esetében – a médiapluralizmus szinte teljességgel megszűnt, miután az egyik legnépszerűbb online újság a Transindex.ro eltűnt. Nem marad más a romániai magyar közösség számára, mint a magyarországi – szintén manőverező, relativizáló vagy éppen egyoldalúan putyinista álláspontot tükröző – közszolgálatinak mondott médiákból tájékozódni.

A kialakult helyzet az egész közösségünkre veszélyt jelent, mert azt kockáztatjuk, hogy elszigetelődünk a romániai közvélemény demokratikus fórumaitól, a politikai nyitás nyugati áramlataitól: elfeledve, hogy Románia, Magyarország és Szlovákia az EU és a NATO tagja, és ebben a politikai erőtérben képzelik el jövőjüket a kárpátaljai és délvidéki magyar közösségek is.

A magyarok régóta a Nyugat szövetségesei. Ennek a szövetségnek megbonthatatlan egységétől függ a most kirobbant hódító háború megállítása, a tartós béke alapjainak megvédése. Ezért a szolidaritás és az egységes fellépés életbevágóan fontos számunkra most is. A romániai magyar közösség jövője, nem a hagymázos putyinista tévképzetek világa, hanem egyértelműen a nyugati elköteleződés, a demokratikus értékek fenntartása és a gazdasági stabilitás visszaállítása.

A zavaros eszméket, álhíreket, és összeesküvés elméleteket nemcsak a közösségi média kommentárjai termelik, hanem a balítéleteket azok a hangadók is bátorítják és forgalmazzák, akik vagy sunyítanak és bűnösen hallgatnak, vagy nyilatkozataikban kétértelműen fogalmazva maszatolnak a háborúval kapcsolatban.
A háború kezdetének napján adott ki kétértelmű, illetve putyinista állásfoglalást az Erdélyi Magyar Szövetség, amelynek két képviselője a bukaresti parlamentben az RMDSZ-frakcióban ül, amit azután egyik társelnöke visszhangzott (1), de hasonlóan ártalmas nyilatkozatok hangzottak el szerkesztőktől, politikai elemzőktől, civil hangadóktól, vagy akár papoktól is.

Joggal elvárjuk politikusainktól, hogy álljanak ki a közösség elé minden fórumon és a médiák teljes spektrumában, és mondják ki világosan: a putyini Oroszország agresszor, mely felrúgott minden eddigi nemzetközi szerződést, a fennálló biztonságpolitikai egyezményeket, sőt a háborús időkben is kötelező emberiességi szempontokat sem tisztelve, megtámadott és lerohant egy független európai államot.

Örömmel nyugtáztuk, hogy legutóbbi nyilatkozatában Kelemen Hunor, elhatárolodott eddigi politikai vonalvezetésétől, és kimondta, hogy a putyini Oroszország agressziót követ el hangsúlyozva, hogy „keletről nem jött sem szabadság, sem jólét”. (2).

Lenne még egy feladata Kelemen Hunornak: hogy felébressze romániai magyar politikustársait, illetve a politikai vonalhoz csatlakozott vagy annak szószólójává váló klérus tagjait, a „hirtelen lett pacifistákat”, nem beszélve a politikához kapcsolt áldozathibáztató influenszerekről. A háború kirobbantásának gyalázatát elterelni, az agresszió felelősségét továbbra is relativizálni – mindez súlyos károkat okoz mindannyiunknak.

A romániai magyar politikának ki kell lépnie az elhibázott magyarországi kormánypolitika és vezére árnyékából, autonóm módon, egyértelműen és határozottan fel kell lépnie a háború és annak kirobbantója ellen, és szolidárisnak kell lennie az áldozattal, egyébként végzetes csapdában és elszigeteltségben találhatja magát az egész közösség, nem is hosszú távon, de nagyon rövid időn belül.

Aláírók
Eckstein-Kovács Péter, Fosztó László, Gáspárik Attila, Kozák Gyula, Magyari Nándor László

Hivatkozások
1)https://emsz.org/ez-nem-a-mi-haborunk-a-nagyhatalmak…/ és https://www.facebook.com/csomortanyi/videos/495655758798761

2) https://rmdsz.ro/aktualis/video/10-perc-Bukarest-33-adas