Háborús következmények és tanulságok

Posted by
Brandl Gábor 
A következmények Ukrajna, Oroszország, Magyarország, és a világ számára mások és a következmények, tanulságok is.
– UKRAJNA. Túl azon, hogy sok a halott, a szenvedés, hatalmasak a gazdasági károk. Az amúgy is nagyon szegény és egyenlőtlen országban (szétlopták az oligarchák), tovább fog csökkenni az életszínvonal. Az amúgy is katasztrofális népesedési, gyermekszületési helyzet, még tovább romlik. A most 40 milliós ország lakossága 2050-re 30 millióra csökkenhet. A háború miatt a népességben eleve 10 %-os tartós csökkenés várható, a migráció miatt. Mivel többnyire az idősebbek maradnak, további születésszám csökkenés várható. Ukrajna nem fog egyhamar belépni az EU-ba, ugyanis politikai rendszerét olyan mélyen megüli a korrupció, hogy a fejlesztési pénzek, csak nagyon erős feltételekkel adhatóak oda. Akkor is így van ez, ha a fejlesztési pénzek jó része közvetlenül visszaáramlik a donor országokhoz a gazdagok európai luxus költései miatt. Az oroszok eltakarodásával azonban lassú közeledés várható az EU-hoz, és a háború utáni szokásos fellendülés meg fog indulni.
-OROSZORSZÁG. A gazdasági szankciók földbe állítják az ország életszínvonalát. Már amúgy is 10 éve társadalmi, gazdasági pangás mutatkozik. Ha megmarad a diktatúra, akkor az csakis véres lehet, mert az embereket már nem lehet visszatartani egyszerű autoriter uralkodással. Nagyobb esélyét látom annak, hogy Putyinnak és belső körének befellegzik 1-5 éven belül. Az oligarchák, -akik ténylegesen uralják a gazdaságot -, be fogják látni, hogy a hadsereg fejlesztése, valamint az olaj, gáz kitermelésének erőltetése kontraproduktív, így megkezdődhet az orosz gazdaság modernizálása, a humán tőke lassú gyarapítása. Közben Oroszország népesedése is katasztrofális. A most 145 milliós ország 2050-re, 130 millió alá esik, és öregszik. Demográfiai helyzetén javíthat, ha a közép-ázsiai országokkal ugyanúgy jár el, mint Nyugat-Európa a perifériával: fogadja a bevándorlókat. Oroszország gazdasági, katonai ereje ugyanúgy csökken relatíve, mint az EU, vagy az USA ereje.
– MAGYARORSZÁG
A háború, a korrupció, a hibás gazdaságpolitika recesszióba fogja taszítani az országot. A legújabb népesedési adatok szerint az a kis fejlődés is átmenetinek mutatkozik, amit a Fidesz elért a családok jelentős anyagi megsegítésével. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy csak a migránsok befogadásával lehet újra emelkedő pályára állítani az országot. Bárki is fog győzni a választásokon, ha meg akarja szüntetni a recessziót, mindenképpen a humán erőt kell megerősíteni, legyen az migráns, vagy magyar. Ha ez az erősítés nem történik meg Magyarország továbbra is az EU sereghajtója marad, egyre jobban távolodva a centrumtól. Átmenetileg humán erőben javulás várható a hozzávetőlegesen százezer ukrán (magyar) bevándorló következtében, de ez csak átmeneti lesz, ha az iskolarendszert nem erősítik meg gyorsan.
– A VILÁG. Az orosz támadás világossá tette, hogy a globalizált világban a területfoglaló, országok közötti háborúnak, csak vesztesei vannak. Súlyos tanulság ez Kína számára is, amikor Tajvan elfoglalásával kacérkodik. Tajvan és Kína egyesítése csak úgy képzelhető el, ha a határok teljesen átjárhatóvá válnak az emberek, a kultúra és a gazdaság számára is. Ehhez az kell, hogy a két ország életminősége is hasonló legyen. Erre még Kínának gyúrnia kell. Az ökológiai válság kirobbanthat ugyan országok közötti háborút, (a vízért, élelmiszerért), de ez már nem területszerzési okból lesz, hanem a gazdasági hatalom megszerzése lesz a cél. Így lehet egyes természeti javakat megszerezni. A kiberháborúk elterjedése azt mutatja, hogy a harc az egyes régiók között nem állt meg, csak kissé humanizálódott, hiszen, ha valakit elvágunk az internettől, az mégsem olyan, mintha a fejére robbantanánk a házát.
A háború kapcsán eléggé világosan kirajzolódott az egyes országcsoportok, (kultúrkörök) határa. Észak-Amerika, Európa, Japán, Ausztrália, Dél-Korea egyfelől, India (tartózkodik) más részben, Kína (tartózkodik) harmadrészben. Még nem dőlt el, hogy a közepes hatalom, Oroszország, inkább Kínához, vagy Európához fog csatlakozni, de a hatalmas ország kulturális hagyományai egyértelműen Európához kötik.

Címkép: Halász Géza grafikája