Békemisszió gutaütéssel

Posted by
Gábor György
>Mielőtt elhamarkodottan ítélkeznénk és gúnyolni kezdenénk Orbán Viktor mára már egyértelműen kudarcosnak mondható minapi moszkvai békemisszióját, jusson eszünkbe, hogy a békemisszió rendkívül bonyolult és összetett feladat. Így például Ammianus Marcellinustól, a késő római császárkor kiemelkedő római történetírójától tudjuk, hogy I. Valentinianus császár, aki kiszámíthatatlan, roppant indulatos és kegyetlen természetű volt, folytonosan területszerző háborúkat vívott, hol az alemannokkal, hol a szászokkal, hol a frankokkal szemben.
375-ben a kvádok ellen indított hódító hadjáratot, ám ekkor a kvádok békeküldöttséget menesztettek a császárhoz. A félelemtől megbénult és elkábult, folyamatosan mentegetőző békeküldöttség nem járt sikerrel. De – mint erről Ammianus Marcellinus beszámolt – a császár a megbeszélés során éktelen haragra gerjedt, gutaütést kapott, és rettentő kínok között kiszenvedett (Res Gestae, XXX, 6).
Vagyis a kvádok békemissziója a gutaütés kiváltásával azért részleges sikert mégiscsak elkönyvelhetett magának, szemben Orbán missziójával.
És csak az érdekesség kedvéért említem meg, minden célzatosság nélkül, hogy a végzetes gutaütés Brigetióban esett meg, a Római Birodalom egyik jelentős katonai táborában, a mai Komárom városában, Szőny területén, a Duna jobb partján.

Címkép: Ásatás Brigetióban