Európai normák

Posted by
Béndek Péter
>”…korlátozni fogjuk az orosz gazdaság pénzügyi piacokhoz való hozzáférését, és exportellenőrzést vezetünk be, amely megakadályozza, hogy Oroszország modernizálja és diverzifikálja gazdaságát… lehetetlenné tesszük számukra, hogy a londoni tőkepiacokon finanszírozást szerezzenek.”
Végre valami. Végre Nyugat.
Félreértés ne essék: 1. közepes műveltséggel az ember már tudhatja, hogy az orosz frusztrációk egy része akár indokoltnak is tekinthető: a tradíciók kimúlása a versenyben és az individualizmus közegében ennek a népnek az önazonosságát rombolja, de egyúttal rá is mutat arra, milyen veszélyes a tradicionalizmus összekeverése a (megfontoltan haladó, nyitott) konzervatizmussal. (A “néplélek” önemésztő volta azonban természetesen nem indokolja a gengszterállam lépéseit se ott, se nálunk.)
2. A Nyugat erkölcsi fölényét nem a politikusai, gazdasági potentátjai, tömegszórakoztatása stb. fémjelzik (esetenként égbekiáltóan nem ők), hanem a rendszerének egésze, aminek döntő megkülönböztető jegyei a keleti rezsimekhez képest a személyes szabadság és a jogállam, illetve ezeknek nem annyira a ténye, mint a megkérdőjelezhetetlen normája. Amíg a normáink ezen a téren rendben vannak, addig — de csak addig — van reményünk a produktív közösségi létre és boldogságra. (Javíthatatlan romantikusoknak és önmarcangolóknak: a kollektív-vallási lét, amit a gengszeterek ajánlgatnak az állampolgároknak, miközben kilopják a szemüket, NEM a biblikus-személyes-lelkiismereti létre, hanem a teokráciák/autokráciák szomorú zsarnokságára tett ajánlat. Leszámítva ennek szociológiai-kulturális lehetetlenségét a XXI. században még a Keleten is, ez az erkölcs felfüggesztésének érája is, hiszen — ha már erről van szó — Isten nem teszi lehetővé az evilági megigazulást/megváltást, a személyes erkölcsi döntésekről való lemondás az ember teremtettségének éppenséggel a feladása, önmagának állami/kollektivista alárendelésével az ember nem felemelkedik valamilyen magasabb értelembe/létfokhoz, hanem szubhumán állapotba taszítja magát.)