Orosz válasz Amerikának: további tárgyalás és fenyegetés

Posted by

A Békekör jelentése Moszkvából

>Oroszország tudatta Washingtonnal, hogy kénytelen lesz katonai-technikai ellenlépéseket tenni, ha az Egyesült Államok nem hajlandó teljesíteni biztonsági követeléseit – jelentette a Magyar Békekör tudósítója pénteken annak a 11 oldalas dokumentumnak az alapján, amelyet az orosz külügyminisztérium csütörtökön adott át az Egyesült Államok moszkvai nagykövetének, John Sullivannek. Az Egyesült Államok január 26-án elutasította Oroszország törvényes biztonsági követeléseit, melyet 2021. december 15-én terjesztettek Washington elé egy olyan összeurópai biztonsági rendszer szerződéstervével, amelyben a felek kölcsönösen szavatolják egymás biztonságát. Az orosz külügyminisztérium honlapján közzétett dokumentum szerint az Egyesült Államok nem válaszolt Oroszország javaslatára, hogy saját területére vonja vissza máshová telepített atomfegyvereit, és tartózkodjon a nukleáris fegyverek további telepítésétől. Azzal, hogy atomfegyverrel nem rendelkező NATO államokba is telepít atomfegyvert, az USA megsérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról 1968-ban kötött, majd az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 2004-ben szentesített szerződést. Az orosz fél értésre adja, hogy nem hajlandó a nélkül tárgyalni a hadászati fegyverek korlátozásáról, hogy ne vennék figyelembe az Európában telepített nem stratégiai fegyvereket, azok elhelyezését és egyéb sajátosságait. Fel kell számolni a nem hadászati fegyverek gyors európai telepítéséhez szükséges infrastruktúrát, és véget kell vetni a NATO azon gyakorlatának, hogy olyan NATO-államokban is kiképzést folytassanak ezeknek az atomfegyvereknek a kezelésére, amelyek nem számítanak nukleáris hatalmaknak.
Moszkva közölte, hogy a fegyverzetellenőrzés jövője szorosan összefügg biztonsági követeléseinek teljesítésével. “Ez mindenekelőtt az európai biztonsági felépítmény stabil alapjainak megteremtését jelenti egy olyan megállapodás formájában, amelynek értelmében a NATO lemond az Oroszország biztonságát károsító további akciókról. Ezt mi változatlanul kötelezőnek tartjuk, mert szilárd alapok hiányában hosszú távon nem kiszámítható és fenntartható az egymással összefüggő fegyverzet-ellenőrzési és katonai kockázatcsökkentő intézkedések sora, sem pedig a katonai tevékenység meghatározott területeken” – írják.Ugyanakkor orosz részről azt is jelezték Amerikának, nem kerülte el figyelmüket az a tény, hogy Washington végre elismerte egyes orosz javaslatok és kezdeményezések jogosságát. Igent mondott Washington kérésére, hogy a jövő héten újabb amerikai-orosz külügyminiszteri találkozót tartsanak Genfben.

Címkép: Orosz-belarusz hadgyakorlat