Negyedik hatalmi ág-e a média?

Posted by

Zöldi László
>A minap Huszár Viktor, a Megoldás Mozgalom második embere a médiát negyedik hatalmi
ágként emlegette. Egyelőre csak annyi tudható róla, hogy egy új labdajáték, a dollármilliárdos
Gattyán György által pártfogolt teqball szövetségéből keveredett a közéletbe. Ettől persze
még a digitalizációval házaló mozgalom arcaként tisztában lehetne a nyilvánosság
mibenlétével.

Ugyanez a fenntartás vonatkozik Márki-Zay Péterre is. Mielőtt a hódmezővásárhelyi
polgármester ellenzéki miniszterelnök-jelöltségre adta volna a fejét, szintén úgy beszélt a
médiáról, mint a negyedik hatalmi ágról. S mert ő a Gattyán-féle mozgalmat a Fidesz
képződményének, az ellenzéki pártok választási szövetségét akadályozó szervezetnek tartja, a
negyedik hatalom teóriája nem egyik vagy másik politikai oldal médiapolitikai
felkészületlenségéről árulkodik. Sokkal inkább a pályakezdő politikusok elméleti
bizonytalanságáról.

A félreértésre az ad alkalmat, hogy a média bizonyos helyzetekben úgy viselkedik, mintha
hatalmi ág volna. A hatalmi jelleg azonban csak látszat. Nem azonos azzal, hogy a
nyilvánosság eszközrendszerét ugyanolyan intézménynek kéne tekinteni, mint a jó öreg
törvényhozást (parlamentet), végrehajtást (kormányzatot) és igazságszolgáltatást
(ügyészséget, bíróságot). Szétválasztásukat idestova két és fél évszázada, a felvilágosodás
korában rögzítették, elképzelésük időtállónak, sőt időszerűnek is bizonyult.

Ama bizonyos félreértés a végrehajtó hatalom már-már törvényszerű mozgásából adódik.
Nem Orbán Viktor találta ki, legföljebb tökélyre fejlesztette, hogy a kormányzat maga alá
próbálja gyömöszölni a másik két hatalmi ágat. A központi hatalom nem kedveli a fürkésző
tekinteteket, igyekszik lerázni magáról a törvényhozás és az igazságszolgáltatás ellenőrzését.
Ez olykor sikerül is neki, ilyenkor bicsaklik ki a hatalmi ágak szétválasztásán alapuló
demokratikus berendezkedés. De ha megalapozott a fékek és ellensúlyok rendszere, akkor ez
csak időlegesen, átmenetileg sikerülhet.

A szétválasztáshoz való visszatérésben jelentős szerepet játszik a média. Átvállalja az
alávetett, eszköztelenített, leigázott törvényhozás és igazságszolgáltatás ellenőrző funkcióját.
Ebből adódik, hogy az újságírók is hajlamosak a negyedik hatalomnak vélni önmagukat,
hivatásrendjüket. Holott minél hatékonyabbak a végrehajtó hatalom bírálatában, annál inkább
teremtenek lehetőséget arra, hogy a törvényhozás és az igazságszolgáltatás ismét
ellenőrizhesse a kormányzatot.

Tíz mondat az úgynevezett negyedik hatalomról

Ahhoz, hogy a sajtó valóban a negyedik hatalmi ágazat legyen, egy bizonyos közszolgálatot
kell ellátnia. (Antall József miniszterelnök, Magyar Nemzet, 1990. június 6.)

Pontatlan, de igen elterjedt megfogalmazás, hogy a sajtó a negyedik hatalom. A negyedik
hatalom azonban a nyilvánosság, melynek a sajtó csak az egyik eszköze. (Bodor Pál közíró, a
Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke, Zalai Hírlap, 1991. október 26.)

Tudomásul kell venni, hogy a média is egy hatalmi ág. (Gyurcsány Ferenc DK-politikus, volt
miniszterelnök, FüHü.hu, 2017. szeptember 14.)

A negyedik hatalmi ág szerepét kényszerűségből feladó média. (Jámbor András blogger,
jelenleg ellenzéki képviselőjelölt, Mérce.hu, 2019. október 5.)

Amennyiben negyedik hatalmi ágként határozzák meg a médiát, úgy – mint bármilyen
hatalmat – korlátozni és ellenőrizni kell. (Demeter Szilárd fideszes kultúrpolitikus, Origo.hu,
2020. június 25.)

Szlovákiában a média mint negyedik hatalmi ág nagyon is funkcionál. (Illés Gergő újságíró,
Azonnali.hu, 2020. szeptember 7.)

A Media1 a két, véleménye szerint súlyos, a sajtószabadságot súlyosan megsértő, a média
mint negyedik hatalmi ág működését akadályozó eset után kérdéseket és tiltakozást küldött a
Kúriának. (Szalay Dániel újságíró, Media1.hu, 2021. június 3.)

A médiát tekinthetjük a negyedik hatalmi pólusnak. (Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi
polgármester, Azonnali.hu, 2021. július 19.)

Egy hatalmi ág a média. (Komlódi Gábor ügyvéd, ATV, 2021. október 15.)

A média mint a negyedik hatalmi ág. (Huszár Viktor, a Megoldás Mozgalom alelnöke, ATV,
2022. február 4.)

Médianapló, 2022. február 8.

Címkép: Halász Géza: Gurulmadár