Hogyan lehetne átalakítani a magyar falvakat?

Posted by

Raskó György
>Nagyon köszönöm ezt a cikket a Qubit-nek, izgalmas téma ugyanis, hogy a magyar faluképet totál leromboló Kádár kockás házakat, hogyan lehetne átalakítani, vagy eltüntetni a falvakból, s helyettük a XXI. század kívánalmainak megfelelő ökoházakat építeni, amelyek funkcionálisan kapcsolódnak a háztáji mezőgazdasági tevékenységekhez, megfelelve a jelenkori környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak is. Az biztos, hogy a hatvanas években kialakított telekméretek nem megfelelőek a mai háztáji gazdálkodáshoz, sufni ólakra nincs szükség. Helyettük a mainál számottevően nagyobb telekméretű porták iránt annál inkább. A sokszor csak 200-300 négyszögöles telkek helyett félhektáros és ennél nagyobbakra lenne szükség. Ezekre már építhető megfelelő méretű lakás és hozzá tartozó gazdasági épület (istálló, üvegház, zöldség-gyümölcs-feldolgozó, hús- és tejfeldolgozó üzem. Miután jelenleg 280-300 ezer az üresen álló, elhagyott, eladó falusi porták száma, célszerű lenne, ezeket egy település-rendezési program keretében felvásárolni, összevonni és ennek révén nagyobb méretű, gazdasági tevékenységre is alkalmas portákat létrehozni. A faluátalakítást olyan falvakban kezdeném, ahol tucatjával van eladó porta, amelyek drámai mértékben néptelenednek el s a pusztulás jelenleg megállíthatatlannak látszik. Sok ilyen falu van Dél-Békésben, Észak-Magyarországon, de például Baranyában, az Ormánságban és Zalában is. A lényeg: e falvak gazdasági revitalizációja, amely nélkülözhetetlen eleme megmenekülésüknek. Az adott falu település-szerkezetének átalakítása során új, vállalkozói tevékenységre alkalmas porták jöhetnének létre, amelyeket első helyen a falu, a környék vállalkozó szellemű fiatal gazdáinak ajánlanék fel megvételre. Ha nem jelentkeznek, akkor meghirdetném a telkeket Kárpát medencében élő magyar családoknak, települjenek át, s kezdjenek gazdálkodni, vállalkozni itt anyaországukban. Ha még ezután is marad vevőre váló gazdasági ingatlan, azokat eladnám jó pénzért nyugat-európai fiatal gazdáknak, házaspároknak. Csak települjenek át hozzánk bátran és vállalkozzanak! A program egyik része lenne, a falukép megváltoztatása. Csak olyan házak építésére adnék engedélyt, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a falu szebb, archaikusabb, a magyar múltból ismert tradicionális arculatot kapjon. Ha szisztematikusan törekszünk az arculatváltásra, a kínos Kádárkockás magyar falukép egy évszázad alatt eltűnhetne, mindannyiunk örömére.