Csűry István püspök: Nemzetünkhöz méltó értékrend

Posted by

A nagyváradi református püspök korteslevele a magyarországi 2022. április 3-i országgyűlési választások elé

„…azt tette, amit én helyesnek látok.” (1Kir.14,8)

Kedves Testvéreim!

Magyarország választásra készül, amely hála a történelem Urának a kényszerű határokon kívül rekedteknek is szavazati jogot biztosít állampolgársága révén. Nemcsak jogot nyertünk, hanem kötelességet is, de mindkettőt áldásnak kell tekintenünk. Nemzetünk olyan család lett, amely nem nagyhatalmak által megrajzolt határok között él csonkán, hanem kiegészült a világban szétszóródott nemzetrészekkel. Köszönet jár ezért Orbán Viktor miniszterelnök úr vezette FIDESZ-KDNP kormánynak.

Isten a kiválasztott népe sorsát úgy irányította, hogy visszatekintett a megtett útra és emlékeztette őket. Ilyen alkalom volt Dávid példaértékű szolgálatának a felmutatása. Emberi tévedései ellenére „azt tette, amit én helyesnek látok.” Isten az értékrendet a zsoltáros ember munkájában határozta meg. Nagy hibát követnénk el, ha nemzetünk sorsának utóbbi néhány évét figyelmen kívül hagynánk. Köszönettel rögzítjük magunk és utódaink emlékezetébe, hogy a mögöttünk eltelt 12 esztendő páratlan eredményeket hozott. Az EP megvesztegetett bürokratáinak támadásai között, baloldalról oldalgó szélhámosok mellett, a magyarságot szerte ebben a világban belső megosztó árulói megfékezésével is küzdő nemzeti és keresztyén kormány győzött. Még a világjárvány sem árthatott annak a nemzetnek, amelynek világhírű tudósai vannak, gazdasági szaktekintélyei és nemzetéért szolgáló politikai elit.

Sajnálattal és mélységes felháborodással tekintjük azokat, akik nemzetünk életét még mindig kísérleti terepnek gondolják. Kísérleteznek bukott ideológiák és hatalmak visszacsábításával. Elegünk van a bukott kommunizmusból és az új kommunistákból, nem kell több sorscsapás új sorosok hazárd játéka szerint, és márkásnak hazudott zajoknak sem hihetünk. Semmi sem kell, ami nem eredeti nemzeti és megpróbált keresztyén. Különbséget kell tennünk mi az eredeti nemzeti, és mi az, ami annak álcázza magát. Hangzatos elnevezések mögött rejtőzik a nemzetárulás, hízelgő testvéri mosolyok mögött van a nemzeti tudat felszámolása új internacionálé ördögi oltárán.

A mi feladatunk most csak annyi, és ez nem sok, de annál inkább lényeges, hogy szavazatunkat küldjük el. Regisztráljon az, aki még nem tette, pontosítsa adatait, akinek változott. Állítsuk ki a szavazólapokat helyesen, ha valamit nem tudunk kérdezzük meg akár lelkészeinket is. Nemzetünk ígérete az, hogy előre fog haladni és nem hátra! Ez akkor is így lesz, ha sajnos még mindig maradnak néhányan a hátralépegetők szégyenteljes táborában.

Nagyvárad, 2022.február 5.

A békesség kötelékében!

Csűry István püspök
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Hozzászólások, nem a legeslegdurvábbak, így is: ezer bocsánat:

Andrea Tamara Bocskai

Te szutyok! Gyere ide, élj és adózz itt, és utána döntesd el a romániai magyarokkal a Magyarországon élő magyarok sorsát. Elfelejtettétek, hogy nektek is volt egy diktátorotok?
Na, ezért utálunk benneteket, mert forintos nép lett belőletek. Benneteket semmi más nem érdekel, csak a pénz, az, hogy a magyarországi magyarok beledöglenek a ti szavazataitokba az nem érdekes, de ha a gyerekeitekről lenne szó akkor is ezt tennétek? Kétlem. Maradjatok Romániában ott válasszátok meg a saját orbánotokat. Szeretnék én is szavazni nektek egy diktátort, aki ideszórja a pénzt, hogy rá szavazzak.

Lecz Robert

Én úgy gondolom hogy a vallás ne avatkozzon a politikába. Ön Istent kell szolgálja, nem egy pártot és egy politikust. De ez csak az én véleményem .

Margit Kissné Pap

Lelkész Úr! Megfontolásra figyelmébe ajánlom Vályi Nagy Ervin nemzetközi ismertségű református teológus gondolatait. Ő nem tartotta túl sokra azokat a papokat, akik politikai propagátorokká váltak! Ön már nem fiatal, így bizonyára megélt olyan történelmi időket, amikor propagátor szerepet vártak el Isten szolgáitól, ezért különösen érdemes volna mérlegelnie, hogy szabad-e a kommunista idők modelljét követnie.
„…mindig marad a teológia, a teológus, meg az egyház esetében is – ha az a KRISZTUS egyháza – valami distancia azzal szemben, ami ma érvényes. A margón lét! A teológus, ha hű önmagához, mint megbízotthoz és nem a maga szubjektivitásához, hanem mint az Ige szolgájához, soha nem lesz propagátor, sem prókátor, sem pedig hivatásosan ellenzéki politikus…
Sem propagátor, sem főhivatású kritikus, hanem – visszatérve kedves paradigmámhoz, a 102. zsoltárhoz – mindig ég és föld között marad, mint az a bizonyos magányos vagy elhagyott madár, melynek képét Luther és Barth egyként úgy szerette!
(Vályi Nagy Ervin , Minden idők peremén, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1993, 24-25. old.)

Móczár György

Ki a bánatos francnak képzeled magad,hogy onnan Romániából döntöd majd el, hogy mi itt Magyarországon hogyan éljünk? És még azt is megsugallod, kire kell szavazni! Mocskos rohadt fasiszták vagytok, de a keresztény értékekről sem sok fogalmatok van, csak a képmutatáshoz, felforgatáshoz, gyűlölet szításhoz értetek. Kártékony aknamunkátoknak köszönhetően meg választásról választásra elintézitek a sorsunkat! Ne szóljatok bele a belpolitikánkba, ha nem itt éltek, nem itt adóztok, csak a mi adónkból élősködtök!

Sandor Orsolics

Hűlne rátok a bőr,még április 3 előtt szarházi pénzéhes büdös bunkók! Otthon román testvéreitekre szavazzatok és az általatok megkeresett pénzből éljétek bolhaszaros életeteket, ne a magyarok verítékén beszedet adó forintokból !

Rozália Tamás

Hát szégyelje el magát püspök úr!! Az erdélyi emberől soha nem fogja lemosni ezt a szégyenletes viselkedést amit müveltek a12 év alatt!!! A judás pézét elfogadni.…

Imre János

  • Lajos Szabó Amikor a parlamentben a képviselők felállva emlékeztek a Trianonra 1990 nem a fidesz kivonult a parlamentből.Erre akarsz szavazni te féleszü.
  • Németh László Mintha pár éve O1G még azt mondta volt, hogy csuhások térdre! Na kérem ehhez tartsa magát jó? Egy magyarul beszélő román ne pofázzon ide! Vagy maga is olyan köpönyegforgató régi kommunista, mint a Fidesz vezérkar zöme? Két emberöltő óta románnak születnek talán még maga is? Nem kel ide magyarkodni Jó?

Emma Babilon

Ezt tesszuk,melyen tisztelt Puspok Ur!Meg akkor is igen,ha hataron tulrol,sajat verunk szol es szor rank mindenfele ocsmanysagot,sajat rondasagat probalva igy megorizni.Hogy miert szolunk bele,mi,az ottaniak eletebe,holott nem vagyunk adofizetoi az anyaorszagunknak??!…mert nem nezhetjuk tetlenul,hogyan assa ki magyar a magyarnak a szemet. Orokkevalo Istenunk legyen a belevalo magyarral es segitse tovabbra is a JOT gyozni!!!Ugy legyen.!

王 レベ

Főtiszteletű Püspök úr!
Keresztény élettapasztalatom alapján azt kell mondanom, hogy az ilyen szervilis, talpnyaló hozzáállás a zsarnoksághoz megássa az egyház sírját. Az orbáni rendszernek vége lesz; ha nem egy vagy öt, akkor tíz vagy húsz év múlva. Szomorú dolog lenne látni, hogy a rendszerrel együtt a történelem a református egyházat is kisöpri.
Mély tisztelettel,
Király Levente református teológus

Gábor Szabó

Ugye van az állampolgárság és a szavazati jog. Egy szavazáson való részvétel pl. azt is jelenti, hogy az adott országban lakó ember a szavazatával közvetetten befolyásol pl. olyan, a mindennapi életet érintő kérdéseket, hogy mennyi legyen a virsli minimális hústartalma, a családi pótlék, az autópályadíj, az üzletek vasárnapi nyitvatartása, stb. Tehát csupa egyszerű, de mégis nagyon fontos dolgot, amitől függ az, hogy mennyire érezzük magunkat jól a mindennapi életben. Ugyanakkor ezeknek semmi közük nincs a nemzeti összetartozáshoz vagy hasonló tág horizontú sorskérdésekhez.

Fadgyas Péter

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület tavaly májusban 900 millió forintos támogatást kapott.