A Továbbadó mozgalom

Posted by

Vásárhelyi Mária
>Amikor azt látom, hogy számos ismerős és ismeretlen gyermekes szülő bejelenti, hogy az állam által visszatérített adóját vagy annak egy részét felajánlja jótékony célra, rászorulókat segítő civil szervezetek támogatására, akkor visszatér egy kicsit az emberiségbe vetett hitem. Jó tudni, hogy sokan vannak azok a fiatalok, akik tudják, hogy az adó éppen azt a célt szolgálja, hogy tompítsa az egyre drámaibb társadalmi egyenlőtlenségeket, hogy hozzájáruljon a társadalmi igazságtalanságok enyhítéséhez. Kiváltképp nálunk, ahol az egy kulcsos adó miatt – ahogyan ezt most a Budapest Intézet elemzésében is olvashatjuk – jövedelmükhöz viszonyítva a legszegényebbek fizetik a legtöbb adót. És most az adóvisszatérítés idején ismét csak ők azok, akik nem vagy alig részesülnek ebben a kedvezményben. Nyilván azoknak a családoknak is lenne mire költeniük a választási csaliként beígért adóvisszatérítést, akik most lemondanak ennek egy részéről, mert tudják, hogy ez mennyire igazságtalan és hogy így akarják megvásárolni a szavazataikat. Én úgy gondolom, hogy az adó nemcsak arra való, hogy a jövedelmek egy részét az állam újra ossza és némi igazságosságot csempésszen a drámai mértékű igazságtalanságok halmazába, hanem arra is, hogy a polgári öntudatot és a társadalmi szolidaritást kifejezze, nevezetes, hogy felelősek vagyunk egymásért. Köszönöm azoknak a fiataloknak, akik létrehozták és támogatják a Továbbadó mozgalmat, hogy példát mutatnak szolidaritásból és polgári öntudatból!