Rothermere Junior fejére teszik a koronát?

Posted by

Sherlock Holmes Budapesten (részlet)

A soproni pályaudvaron Holmesék menetrend szerinti járata beéri Esmond Harmsworth viszkont, közismertebb nevén Rothermere Junior innen induló díszvonatát. Az állomás fellobogózva.
Nemzeti színű zászló, Szűz Máriával díszített zarándokzászló,
Sopron, Győr és Mosonmagyaróvár zászlaja, valamint Rothermere Junior apjának, Harold Harmsworthnak, azaz Rothermere Seniornak a bárói címeres zászlaja. Mert hát ő lesz az igazi király
(ha lesz), még ha a koronát a fia fejére fogják is feltenni. (Ha felteszik.)
Az egyetlen vagon előtt Sir Heltherson áll, Rothermere Junior titkára. (És Holmes megbízója.) A fiatalabb Rothermere viszont nem vonaton érkezik, hanem magánrepülővel, talán éppen azzal,
melyik a Duna vonalát követve száll a távolban. Heltherson fellépdel a tribünre, ahol kezet fog Sopron város polgármesterével, a főispánnal s annak nejével. A fehér liliommal integető iskolások
között elhaladnak az emelvényhez. A tűzoltózenekar rákezd a brit himnuszra. Majd a magyarra. Aztán Sopronyi Thurner Mihály polgármester beszédet tart. Elmondja, hogyan lett városa civitas
fidelissima, s hogy ez a nagyszerűség mégiscsak milyen aprósága trianoni veszteséghez viszonyítva. Ami nem maradhat úgy. S ennek legfőbb letéteményese lesz az új, alkotmányos király:
Esmond Harmsworth Rothermere és az ő édesapja, akik már eddig is rengeteget tettek azért, hogy a világ megismerje a magyarok tragédiáját. Heltherson bólogat, majd ő is beszélni kezd. Arról,
hogy Rothermere Senior és Junior tisztában vannak a rájuk váró feladat nagyságával, és a Daily Mailt már ennek a szolgálatába állították. Céljuk azonban nem lehet Szent István Magyarországának vagy az Osztrák–Magyar Monarchiának a restaurálása,mert az újabb kezelhetetlen viszályokat szülne, hanem csak egy
józan békeszerződés-korrekció, melynek eredményeképpen a határ túloldalára került egyes, zömében magyarok lakta községek, esetleg városok visszakerülhetnek az anyaországhoz.
A közönség bólogat. A vármegye vezetői, az asszonyi slepp, a kisdiákok, a vas utasok s még egy utcaseprő is. Aztán egy gimnáziumi tornatanár intésére rákezdik: „Min-dent visz-sza! Min-dent visz-sza!”
A Harmsworth rokonságot (idős hölgyek főleg) és a személyzetet szállító díszvagon természetesen ellenőrzés nélkül indulhat Budapest felé.
Holmesék kupéjába viszont benyit egy vámtiszt. Köszön. Fogadják a köszönését. A finánc, magyar révén, nem az elvámolnivalót fürkészi először, hanem az utasokat. Hogy vajon kinéz-e
belőlük egy kis baksis. A nem-vámolásért. Vagy borravaló.
Csak úgy.
Holmes vékony termetét, csontos arcát, magas hangját, divatos
zakóját, a kisasztalkán fekvő füles sapkáját így összegzi magában:
„Fix buzerant. Vagy elmebajos. Vagy mindkettő.”
A tömzsi és bajuszos Watsonról már kedvezőbb véleménye
van: „Ez akár elmehetne jó magyar embernek is.”
Megtapogatja a bőröndöket. Benéz a párnázott ülés alá. Találegy ötpengőst. Ügyesen a zubbonya ujjába csúsztatja. Majd onnan a zsebébe. Mindjárt jobb lesz a kedve. Már barátságosabb arccal futja át az utasok iratait.
– Minden rendben, uraim. Sajnálom, hogy még mindig állunk.
A puccparádés vagon miatt késik az ellenőrzés és az indulás. Pedig a menetrend törvény. Azt be kell tartani. Úgy, mint ahogy: a királynak is be kell tartania az alkotmányt. Nem lehet a kedvéért megváltoztatni. Holmes bólint:
– Uram, önnek tökéletesen igaza van.
– Ugye! – kap a válaszon a finánctiszt, s már egészen rokonszerves figurának látja a hórihorgas figurát. – Most mindenki hanyatt vágja magát Rottermanntól… vagy Róthmajertől, vagy hogy a fenébe hívják! Pedig a háború alatt még ellenünk volt. Ő csinálta meg Benešéknek Cseszkót. Az ő emberük.
Holmes bólint, pedig tudja, Rothermere Senior már nem a csehek embere. Sőt, azok legfőbb ellenségévé vált azzal, hogy a – mérsékelt – magyar revíziót támogatja. Heltherson éppen ezért bérelte fel Holmest, hogy kísérje fiának magyarországi útját, és figyelje, a cseh (vagy a román, esetleg a jugoszláv) titkosszolgálat nem tervez-e ellene merényletet.
– Mi meg már nyaljuk ennek az antantpárti milliárdosnak a seggét. Mint ahogy Mussolininak is. Az a majom nemrég még mesterlövészként a magyar bakákat irtotta Isonzónál, most
meg nagy barát lett.
– Nézze uram… – sóhajt nagyot Holmes –, a politika kemény dolog. Nem mindig erkölcsös. És talán így a jó. Elvégre békére van szükség, és kibékülni csakis az ellenséggel lehet. Aki azért volt az ellenségünk, mert ártott nekünk. De mi nem fizetjük azt vissza, mert akkor sosem érnének véget a háborúk. Amelyeknek véget kell érniük egyszer s mindenkorra. Különben ezekkel a modern fegyverekkel, a bombázó repülőgépekkel meg a harci gázzal az emberiség kiirtja önmagát.
A finánc az oldalára csapja táskáját, és Watsont félreszorítva leül a londoni privátdetektív mellé.
– Uram… ami a háborút illeti… Tegnap a büfékocsiban beszélgettem egy Eisler nevezetű osztrák orvossal. Ismeri?
– Nem hallottam még róla.
– Ez egy igen különös és okos fickó. Azt mondja, rájött, miért ölik egymás az emberek. Maga szerint?
– A nemzeti gőg? Az osztályellentétek?
– A majom miatt!
– A majom? A majom Mussolini miatt?
– A húsevő majom miatt!
– Mussolini húsevő? Ez hihető. Elvégre olasz.
– Fenébe Mussolinival! Én arról a húsevő majomról beszélek, akitől az emberiség származik. Ahogy azt Darwin Károly is megmondta.
– Tudom, kiről van szó. Ön tehát evolucionista?
– Evolucis…licis… Micsoda?
– Evolucionis…
– Nem, nem vagyok cionista! És semmilyen ista. Főleg nem
szocialista. Nekem nem lehet szocialistáskodni, mert állami alkalmazott vagyok. A lényeg: a legelső majmok békés, növényevő
majmok voltak. Nem ártottak senkinek. De aztán feljöttek északra, ahol már kevesebb volt a növényi táplálék, ezért elkezdtek
húst enni. Mint a farkasok. Farkasmajmok lettek. A farkas pedig
vérengző. És ezt a vérengzést örököltük tőlük. Ezért öljük egymást.
– Mit lehet ez ellen tenni?
– Vissza kell térni a növényevéshez. Mint ahogy az indiaiak
csinálják. Nem különös, hogy Indiában sosem volt háború?
– Nem volt. Leszámítva a mogul inváziót, a szipolylázadást
meg a…
– Na, igazam van?
– Érdekes, amit mond

Címkép: Megérkezik a fiatal Rothermere, azaz Esmond Harmsworth vicont