Olvasói levél – hozzászólás az Újnépszabadság cikkeihez

Posted by
Orosz Bernát
>Mottó: 
Megállj, megállj kutya Russia 
Nem lesz tiéd Ukrajna  
(saját átköltés)
Az utóbbi napok ellenzéki megnyilatkozásait, a hozzájuk köthető sajtótermékeket tanulmányozva az a nagyon rossz érzésem támadt, hogy a politikusok, az újságírók, hozzászóló szakemberek, okoskodó civilek “mindentudó” gyülekezete, túljutva a falkaépítés egymást izmosító élményén, eljutott a a viszályszítók ugatókórusának hamis, de hangosan zengő himnuszának égbe üvöltéséhez, miközben a kar tagjai egyre jobban belehergelik magukat a kardcsörtető Harci Marci-k taszító és egyben nevetséges szerepébe.
Engedtessék meg nekem, hogy kedvenc internetes lapom az “Újnépszabadság” fenti szereposztású szerzőitől idézzek. (Az egyensúly kedvéért el kell mondanom, hogy vannak a lapban ellenkező konzekvenciájú írások is, de most a kifejezetten a feszültségnövelő propagandára koncentrálok, tekintettel annak veszélyességére.)
Szűcs Gábor Róbert “Lépni kell, nem tárgyalni” (2022. január 26.) című cikkében irigylésre méltó vehemenciával és igazodási kényszerrel követeli a szankciókat: “Oroszország WTO-tagságának felfüggesztése, teljes közlekedési bojkott: az orosz hajók nyugati kikötőkben történő kikötésének tilalma, az Aeroflot gépeinek leszállásának megtiltása, az orosz diplomaták tömeges persona non garatanak nyilvánítása, a NATO-tagállamok területén tartózkodó orosz állampolgárok tartózkodási engedélynek felfüggesztése/megvonása, minden kétoldaló politikai és üzleti megbeszélés, sport-és kulturális rendezvény lemondása/elhalasztása stb. Az orosz bankoknak és a Lukoilnak 24 órán belül távoznia kell Magyaroroszágról. Lépéseket kell tenni a Paks II felmondásának érdekében. Javasolni kell az EU Bizottságnak, hogy vezessen be 100-150 %-os büntetővámot az orosz termékekre, erről notifikálja a WTO-t. Export tilalom minden, Oroszországba irányuló vegyi,-mezőgazdasági és élelmiszertipari termékere.Alternatív gázbeszerzés, az Adria kőolajvezeték működtetése (arab v. más kóolaj).” A szerző nem éri be ennyivel, mert az írás végén felsikolt, hogy fontos még a “keleti határok megerősítése, taktikai nukleáris fegyverekkel is.” (Úgy vélem, hogy ez utóbbi mondat leírásánál a szerző nem tartotta prioritásnak az emberi élet védelmét….)
A “Gólya, gólya, Gliwice” című, Gaál Péterhez köthető írás (2022.január 29.) már egy kicsit, néhány lépéssel előbbre tolva védi az európai kultúrát, mivel azt feltételezi-dobhártyaszaggató sugalmazás formájában-hogy a náci Németországtól bolhakukkentóban különböző putyini Oroszországnak érdeke a glewitzi (lengyelül,  gliwicei) incidens kopírozása. (Wikipédia: “A gleiwitzi incidens vagy gleiwitzi rajtaütés során 1939. augusztus 31-én lengyel milicistának öltözött német ügynökök támadták meg a német–lengyel határ közelében lévő, akkor Németországhoz tartozó gleiwitzi rádióállomást, és az állomás elfoglalása után rövid lengyel nyelvű, németellenes propaganda-üzenetet sugároztak.A művelet célja az volt, hogy Lengyelországot agresszornak tüntessék fel, és ürügyet szolgáltassanak a Lengyelország elleni német támadáshoz.”)
Mondjuk, azért azon nem ártott volna elgondolkodni a szerzőnek, hogy miért célszerű az orosz vezetésnek egy ilyen-átlátszó- provokáció végrehajtása, amikor a Donbasz köztársaságaiban élő “orosz testvérek védelme” kézenfekvő hivatkozás lenne.  A szakadár köztársaságok lakosságának a memóriájából nehezen száműzhető ez eddig kb 15 000 halálos áldozat, az odesszai élve égetések emléke, a Donyeckre és Luganszkra szabadított (Jobb Szektorhoz, Szics Gárdához stb.köthető)  “terrorellenes műveleti” zászlóaljak, törvényességet lábbal tipró agresszív “tisztogató tevékenysége”, az ukrán hadsereg folyamatos, a civil lakosságot pusztító “tűzhengere”, Ukrajnábanban az orosz nyelvű klasszikus irodalom  üldözése,  a háborúellenes médiumok bezárása, valamint annak, az igencsak húgyagyú ötletnek a felvetése, hogy  “Donbász” kifejezést,  mivel a szó “egy Oroszország által Ukrajnára erőszakolt fogalom” be kellene tiltani Ukrajnában, továbbá az a tény, hogy az ukrajnai oroszok, az érvényben lévő nyelvtörvény miatt  a a magánbeszélgetések és az egyházi szertartások kivételével, kizárólagosan az ukrán államnyelvet használhatják az államigazgatásban, a közéletben, a kultúrában és a sportban. Annak idején a NATO, ennél kevesebbért a kőkorszakba visszabombázta Szerbiát, hivatkozva a koszovói albánok jogaira (Ja, a tagolt légvédelem hiánya !). Olybá tűnik, hogy kettős a mérce: amit szabad a NATO-nak azt nem szabad Oroszországnak, holott az alap az közös. A fogvacogtatóknak megnyugtatásul közlöm, hogy a két szakadár köztársaság még mindig nem része Oroszországnak, a két entitás fegyveres támogatását-az eszkalációt követően- most vette fontolóra az orosz Duma, vélhetőleg Moszkvában nem hívei a “fafej”-nek (fantáziafejlesztő gyakorlat), amely azonban a NATO-tól, USA-tól, csatolt vazallusi körtől (politika, média) nem idegen.
Külön bekezdést igényel Szent-Iványi István cikke “Szijjártó figyelmébe” (2022. január 28.) A cikk szerzője ólomsúlyú profi külpolitikus, minden szava figyelmet érdemel, mivel a reménybeli külügyminiszterről van szó. Idézem, “… Szejm, a lengyel parlament alsóháza egy összpárti határozatban egységesen kiállt Ukrajna függetlensége és területi integritása mellett. A képviselők leszögezik: Oroszország magatartása Ukrajnával szemben fegyveres konfliktusnak és Európa destabilizálásának komoly kockázatát rejti magában. A határozat felhívja a NATO- és EU-tagállamok kormányait, hogy nyújtsanak sokoldalú támogatást a háború veszélyével szembesülő Ukrajnának.” Elgondolkodtató, érdekes és talán speciális okokra visszavezethetően Szent-Iványi István nem látta a háború
veszélyét az alábbi mozzanatokban, amelyek ellen nem tiltakozott egy szóval sem:
1., 2019-ben az USA kilépett az INF-szerződésből, amely  megtiltotta az 500 és 5500 km közötti hatótávolságú szárazföldi, rövid és közepes hatótávolságú rakéták állomásoztatását, bár Oroszország a mai napig többször is felajánlotta a móratóriumot
2., Mainz-Kastelban (Németország) felállított új rakétatüzérségi parancsnokság működési területe miatt,mely vélhetőleg az új, amerikai fejlesztésű hiperszónikus rakéták állomáshelye lesz, amelyek igen rövid időn belül, és szinte minden ellentevékenység kifejtése nélkül elérhetik Oroszországot
3.,  Az ukrán elnök  2021. március 24-i 117. számú rendelete, amellyel bejelentette a Krím és Donbász “ideiglenes megszállásának” megszüntetésére irányuló intézkedések előkészítését
4., Az Ukrajnának történő, folyamatosan bővülő nemzetközi fegyverszállítások
5., az amerikai katonai bázisok földglóbuszra kiterjedő hálózata-több mint 800 bázis-, a világ tengerien való folyamatos USA-NATO flottatüntetések, az
“orosz kertek” alatt végrehajtott szövetségesi, partneri hadgyakorlatok, Oroszországgal szomszédos államokban való katonai megtelepülés és gazdasági
kolonializálás
A fenti kérdésekben bátran lapító-“szerencsétek, hogy elfutottam a kérdések elől” mentalitású- szerző elgondokozhatna Kay-Achim Schönbach altengernagy,
a német haditengerészet főparancsnokának katonához méltó, bátor kiállásán, aki úgy vélte, a Krím félszigetet Ukrajna már soha nem fogja visszaszerezni, és nonszensznek nevezte, hogy Oroszország ukrán területet akarna kisajátítani.Igaz, meg is lett a következménye, szinte azonnal távoznia kellett posztjáról, de ez egy magyar politikustól igazán nem várható el, hiszen ebben az országban az üléspont határozza meg az álláspontot, a seggnyalás szögét, a buksza vastagságát.
Az említett cikkben arról is szó van, hogy “..a kormány szívesen hivatkozik a lengyel vezetésre. Most világossá vált, hogy ebben a jelen pillanatban legfontosabb kérdésben, ami hazánk és Európa egészének biztonságát közvetlenül érinti, a magyar álláspont gyökeresen különbözik a lengyel és tegyük hozzá, majdnem mindegyik EU és NATO tagállam álláspontjától.” A tényszerűség kedvéért azért meg kellett volna említeni az aktornak, hogy a lengyel külpolitika  betegesen oroszellenes doktrínája szerint Oroszországot minél távolabb kell tartani a lengyel határoktól, ezért minden, ilyen vonatkozású kérdésben katonai és politikai vetületet lát, szemben a jelenlegi magyar illetve cseh, szlovák állásponttal. Nem hiszem, hogy egy ilyen fontos poszt várományosának, egy fóbiától ennyire súlyosan terhelt álláspontot ennyire lelkesen kellene támogatnia, hiszen már régen megmondták mindennek az értéke a mérték.
Címkép: Orosz katonák az ukrán határhoz érkeznek