Raskó György ilyen agrárpolitikát szeretne: agrárbéke

Posted by

Raskó György

>Miután nyilvánosságra került, hogy Márki-Zay Pétert segítő szakpolitikai kabinet mezőgazdasági ügyekért felelős tagja vagyok, úgy gondolom, hogy kötelességem közzétenni elképzeléseimet arról, hogy milyen agrárpolitikára lenne szüksége hazánk mezőgazdaságának.
Olyanra, amely
– segíti a meglévő agrártermelési potenciál eddiginél jobb kihasználását úgy, hogy az a fenntartható fejlődés kritériumainak megfelelő, TUDÁS alapú termelésnek biztosít teret minden fontos ágazatban (növénytermelés, kertészet, és állattenyésztés)
– nem a méretre, nem a gazdálkodási formára, nem a földtulajdonra, hanem az okszerű földhasználatra, a termelés hatékonyságára és versenyképességére helyezi a hangsúlyt.
– a jelenleginél számottevően kevesebb természeti erőforrást – termőföldet, energiát, vizet – használ fel egységnyi termékre vetítve és több humán erőforrást hasznosít s mindezt az eddiginél alacsonyabb környezetterhelés mellett teszi.
– segít a mezőgazdasági munkahelyek megőrzésében, illetve tompítja a leépülés ütemét a falvakban a legális, közteher-viselő és értékteremtő vállalkozásoknál
– ösztönzi a vertikális és a horizontális integrációk létrejöttét és fejlődését a gazdák, az mezőgazdasági társaságok, kereskedők és feldolgozók között
– ösztönzi a termelők önkéntes szövetkezését a win win alapú gazdálkodási és üzleti együttműködést
– intenzív, munkaigényes kultúrákra orientálva segít a vidék, azon belül a sorvadó falvak gazdasági életképességének visszaállításában
A fenti agrárpolitikai célok vázolásával az ágazatban érintett szereplőket kívánjuk orientálni, hogy szerintünk milyen irányba haladjon a magyar mezőgazdaság.
Lényeges üzenetünk, hogy minden olyan gazdát és agrárvállalkozást partnernek tekintünk, amely/aki elfogadja a fenti elveket és hajlandó részt venni az igazi értékteremtésben. Nem lesz negatív megkülönböztetés gazdálkodási formák között, de a fiatal gazdákat, a kisbirtokokat különféle támogatási programokkal külön is segíteni fogjuk, hogy mielőbb életképessé váljanak.
Bízunk abban, hogy a mai zaklatott közéletben, feszült belpolitikai hangulatban kedvező visszhangra talál meghirdetett “agrárbékénk”, amely kezet nyújt minden jó akaratú, a magyar mezőgazdaságért valóban tenni akaró gazdának, mezőgazdasági vállalkozónak, az agráriumban érdekelt szolgáltatónak.
A konkrét program fontosabb elemeit a következő részben vázolom.