Az erdélyi kopó

Posted by

Dérer Miklós
>Demeter Szilárd főigazgató úrnak ajánlom.
2020. évi CXI. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény módosításáról*
1. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 71. §
(1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vadászat rendje megsértésének minősül)
„3. a nagyvad terelővadászatán a 45 centiméternél magasabb marmagasságú kutyával folytatott
vadászat. Ez alól kivételt képeznek a származási igazolással igazoltan erdélyi kopónak minősülő
hajtóebek;”
2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Áder János s. k., köztársasági elnök
Kövér László s. k., az Országgyűlés elnöke

∞∞

Erdélyben élnek emberek. Románok, magyarok, szászok, valamint cigányok, zsidók, tán még
örmények is. Vannak köztük a lehetőségek megteremtődése után Nyugatra távozottak, ott munkát
vállalók. Vannak hazánkfiaivá lett erdélyi származású honfitársaink. Túlnyomó többségükben
becsületes, szorgos emberek. És van az erdélyi kopó. Ami itt, a mai Magyarországon lett újra védett
állatfajta.
Mit is ír róla a szakirodalom?
Az erdélyi kopó kihalóban volt már, de az utolsó pillanatban mégis sikerült megmenteni ezt a
valóban ősi magyar kutyafajtát. Hajtóvadászatra kiválóan használható, nem kimondottan
szobaállat, vadászati és kultúrtörténeti értéke miatt a fajta fenntartása
kötelességünk…Különösen nagy becsben tartották az ún. fekete magyar kopót kiváló szaglása
és bátorsága miatt… Igénytelen és alkalmazkodó… Idegenekkel szemben tartózkodó,
bizalmatlan, de gazdájához nagyon ragaszkodik… ősi ösztöneinek csak nehezen tud
ellenállni. Póráz nélkül sétáltatni csak a legnagyobb körültekintéssel szabad… nagyon
fontos az erdélyi kopó megfelelő képzése… könnyen kiképezhető.
Kormányzatunk ezt az állatfajtát hungarikumnak minősítette, és a vadászati törvényben
mentesítette a hajtóebek kötelező maximális marmagasságát előíró szabályozás alól. Újabban
pedig, egy 2020-as törvénymódosításban az engedélyezett csoportos hajtóvadászatokon
alkalmazható egyetlen állatfajtaként nevesítette.
Az erdélyi kopó tehát a Nemzeti Együttműködés Rendszerének legvédettebb és
legtámogatottabb kutyája. Hivatalos állat.