Az ellenzéki publicisták miért nem követik az ellenzéki politikusok példáját?

Posted by

Zöldi László
>Tegnapi bejegyzésemmel vitatkozott az egyik kollégám, akinek adok a véleményére.
Elfogadta állításomat, hogy az ellenzéki véleményformálók gondolatai érdekesebbek,
izgalmasabbak, mint az egyenirányított kormánypártiaké. A választási kampány közeledtével
mégis zokon vette, hogy a kormány tevékenységét bíráló publicisták nem egységesítették az
álláspontjukat.

A bejegyzésem utáni összeállításban van egy idézet, amelynek szerzője szabadcsapatnak
nevezte a véleménybuborékban üldögélő közírókat. Arra sarkallt bennünket, hogy ütőképes
hadsereggé álljunk össze. Hasznos lett volna, vannak azonban kétségeim. Azért rostokolunk a
buborékunkban, körülvéve néhány száz vagy néhány ezer követővel, mert az ellenzéki pártok
nehezen viselik, hogy nemcsak az Orbán-kormány hatalomgyakorlását fürkésszük, hanem az
ellenzéki politikusok botladozásait is.

Ezzel magyarázható, hogy az önkormányzati választás óta eltelt két évben nem sikerült
létrehozni ama médiumokat, amelyek fölerősíthették volna az egymástól elszigetelt
publicisták hangját. Igényt tartanánk a közös fellépésre, ha nem azt várnák tőlünk az ellenzéki
politikusok, hogy fogjuk vissza magunkat. Elfogadom persze Haraszti Miklós volt SZDSZ-
politikus megállapítását, aki figyelmeztette az ellenzéki politikusokat, hogy „A
különvélemény gyöngít.” (Klubrádió, 2021.11.29.) De vitatkozom Haraszti Miklós liberális
médiapolitikussal, aki azt javasolta az ellenzéki közíróknak, köztük saját magának is, hogy
„Két hónapra tegyük zárójelbe a zárójeleinket!” (Facebook.com, 2022.01.08.)

Fontos fejlemény, hogy az ellenzéki politikusok végre ugyanazt mondják. Számomra azonban
az is fontos, hogy az ellenzéki publicisták ne mondják ugyanazt. Szűk körben megvitattuk
azokat a kérdéseket, amelyek távolságot lopnak az ellenzéki pártok közé. Ha a fölerősíthető
vitába a buborék-olvasókon túl bekapcsolódhattak volna az olvasók tömegei is, akkor a
választási kampány kezdetéig kikristályosodhatott volna a pártok közös álláspontja, mellyel
megszólíthatták volna a választópolgárokat is. Az esélyt elszalasztottuk.

Legföljebb az vigasztal bennünket, hogy a kormánypárti véleményvezéreknek nem adatott
meg a szellemi függetlenség tudata. Amennyire jellemző, hogy a kormánypárti politikusok
fegyelmezetten mondják ugyanazt, annyira jellemző az is, hogy a kormánypárti publicisták
haptákba vágták magukat, és a kórusból nincs kiszólás. E gyakorlat nekem csöppet sem
hiányzik.

Tíz mondat az ellenzéki nyilvánosságról

Az ellenzéki oldalt saját radikális véleményvezérei foglyul ejtették. (Orbán Balázs Fidesz-
politikus, ATV, 2020. március 23.)

A hagyományos, parlamenti demokráciákban hatékony eszközökön – interpelláció,
sajtótájékoztató, interjú – túl semmi nem jut eszükbe. (Vásárhelyi Mária szociológus az
ellenzéki pártokról, Facebook.com, 2020. május 19.)

Vannak – még – független szerkesztőségek, de döntő többségükre a kormány bármiikor rá
tudja rakni a fojtónyakörvet, ha sokat ugrálnak. (Hargitai Miklós újságíró, Index.hu, 2020.
december 8.)

Az ellenzéki nyilvánosságban egyre nagyobb az igény, hogy az egymástól függetlenül küzdő
szabadcsapatok egyetlen, fegyelmezett, ütőképes hadsereggé álljanak össze. (Balogh Gábor
publicista, Azonnali.hu, 2021. május 10.)

Rogán Antal nemcsak a kormánypárti nyilvánosságot teremti meg, hanem az ellenzékit is.
(Bódis András újságíró, Múosz.hu, 2021. november 10.)

Mi lesz az ellenzékkel, ha nem tűri el a kritikát? A szájak befogását várja el, mondván:
kampány van. (Bognár László gerillamarketinges, Facebook.com, 2021. november 20.)

Az ellenzék tán csak nem azért negligálja a független blogokat, mert egyaránt bíráljuk a
kormánypártot és az ellenzéket is? (Kabai Domokos Lajos újságíró, Bekiáltás.blog, 2021.
december 18.)

Az ATV miért csak az ellenzéket szapuló „elemzőket” képes behívni? (Laczik Zoltán
újságíró, Facebook.com, 2022. január 5.)

Akik a médiában dolgozunk, nehéz a helyünkön érezni magunkat, mert már nincsenek is
nagyon helyek. (Rácz Zsuzsa közíró, Népszava, 2022. január 15.)

A hatalmi viszonyoktól teljességgel független újság, újságírás napjainkban is csak álom.
(Daniss Győző újságíró, Tinta.blog.hu, 2022. január 17.)0

Médiaklikk, 2022. január 20.