A politikavezérelt nemzeti szuverenitás korlátai

Posted by
Béndek Péter
>A “magyar szellemi elit – Kis Jánostól az ügyvédi társadalom zömén át Sulyok Andrásig – kiállt az Alaptörvény alkotmányos hitelessége mellett, megvédte a dogmát, miszerint kétharmados törvényt nem lehet egyszerű többséggel megváltoztatni, anélkül hogy feltette volna a kérdést: mi a kétharmados törvénykezés privilegizálásának az alapja?
Hol, ki és mikor ruházta fel a kizárólagos alkotmányozás jogával a politikát? Mitől lenne joga egy kétharmados többséggel rendelkező országgyűlésnek megkurtítani egy későbbi, egyszerű többséggel bíró országgyűlés szuverenitását?
A vita során ismét világossá vált, hogy Magyarország nem tud, nem is akar túllépni a politikavezérelt nemzeti szuverenitás korlátain, az önrendelkezésre képes társadalom fogalmát nem képes intézményesíteni, nem érzi azt a civilizációs közösséget Európával, ami lehetővé tenné berendezkedése áthelyezését az etnikai alapokról a civilizációs közösség világába.” (Róna P.)

Címkép: Alkotmánybírók