Se rendszer, se ideológia

Posted by

Péter Béndek

>Fodor G. fokozatos beérkezését látva a NER-be (ami már 2010-ben megkezdôdött) újfent igazolódott,,hogy a magyar pártrendszer és politikai kultúra összefüggô elemzése a rendszerváltás óta komolyan hiányos. Valójában modern politikai pártok sosem voltak itt a professzionalitás weberi fogalma szerint, ahogy nem voltak beágyazott politikai ideológiák sem; ami volt és ma nyeri el talán a kezdeti “formáját”, aktualitását (bocs, Arisztotelész), az a kapcsolati-baráti-familiáris viszonyok célszerû (hatalmi célú) megerôsítése egy anómikus, traumatizált, politikainak nem nevezhetô társadalomban és ellenében. Az átfogó politikai inkompetencia mára gyarmatosította, nagyrészt fel is számolta a demokrácia intézményeit, ami miatt megszûnt az ellentartás a klánlogika és a társadalmi anómia kettôs áradásának. Rendszer és ideológia — a modern politika két tartóoszlopa — a múlté, a hatalomgyakorlás mai módszerét az ellenzék (amely maga is legalább részben osztozik a klasszikus politikai sztenderdek eltûnéséért való felelôsségben akár a Fodor-félék okán, akár a tudatlansága miatt) nem tudja egyelôre jól verbalizálhatóan megragadni.

Címkép: G. Fodor Gábor