Hivatalos nyilatkozat a Királyok és szentek – Az Árpádok kora című kiállításról

Posted by

L. Simon László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Horváth-Lugossy Gábor a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, Pokrovenszki Krisztián a Szent István Király Múzeum igazgatója

>A tegnapi napon az ellenzéki sajtóban több félrevezető cikk jelent meg a Királyok és szentek – Az Árpádok kora című Székesfehérvárra tervezett kiállítás szervezésével kapcsolatban.
A  valós tények rögzítése érdekében fontosnak tartjuk tájékoztatni a
nyilvánosságot arról, hogy a három konzorciumi partner, a Magyar
Nemzeti Múzeum, a Magyarságkutató Intézet és a Szent István Király
Múzeum mindent megtesz a projekt sikeres megvalósítása érdekében.
Ennek megfelelően, a tervek szerint zajlanak az előkészítő
munkálatok.
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr decemberi iránymutatása az
volt, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum két kurátora mellé csatlakozzon a
másik két társszervező, a Magyarságkutató Intézet és a Szent István
Király Múzeum két-két kurátora is, hogy minél nagyobb konszenzus
övezze a kiállítás kialakítását. Ezután a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója részéről érkezett az a javaslat, hogy a kiállítás
rendezésére rendelkezésre álló idő rövidsége miatt és a hatékony
munkavégzés érdekében csak egy kurátor fogja össze a kiállítás
szakmai irányítását, és ezt a vezetőt a Magyarságkutató Intézet
jelölje ki. 2021. december 17-én a kiállítás új kurátorának Makoldi
Miklóst nevezte ki az Intézet főigazgatója. A kurátor személyét
mindhárom fél elfogadta, s mindenben segítik a munkáját. A
kiállítást kísérő tanulmánykötet tartalma az azt szerkesztő kurátor
kompetenciája, abba az konzorciumi intézmények vezetői nem szólnak
bele.
Eddig a nyilatkozat. Miről is van szó?
A Válasz online megírta, hogy decemberben Kásler Miklós miniszter indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmentette az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára időzített, a tervek szerint márciusban nyíló nagyszabású nemzetközi kiállítás kurátorait, és a teljes szakmai irányítást a Magyarságkutató Intézet kezébe helyezte – értesült a Válasz Online. A váratlan lépés láttán karácsony és újév között mintegy tizenkét történész, régész és levéltáros szakította meg az együttműködést az 506 millió forintból megvalósuló, egy-egy látványosságot többek között a szentpétervári Ermitázsból és a Vatikánból kölcsönző tárlattal. A lapunknak nyilatkozó érintettek azt mondják: a politikai nyomásgyakorlás elfogadhatatlan, A pozsonyi csata című botrányfilmmel hírnevet szerzett új kurátor kezében pedig szakmailag tönkremehet a projekt.

December 23-án már maga az új kurátor, Makoldi Miklós, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója jelentkezett a tudós kollégáknál újabb e-mailben, jelezve, hogy átvette a kiállítási katalógus szerkesztését, mely „az új fenntartói iránymutatások figyelembevételével” folytatódik. Részleteket nem közölt. Január elejére kiderült: Makoldiék szerkezeti és tartalmi változtatásokat is terveznek a katalógusban, bizonyos témák teljes elhagyásával. A példátlan eljárás belső fórumokon azonnal felháborodást szült. A projektben szereplő tudósok nagy része már karácsony előtt vagy a két ünnep között jelezte az új kurátornak: ilyen feltételek mellett nem adja a nevét a kiállításhoz, a katalógushoz elkészült tanulmányának megjelenését letiltja.
A Válasz online szerint az új tartalomjegyzékben már – témájának kihúzása vagy önkéntes visszamondás miatt – nem fog szerepelni Biczó Piroska, Feld István, Haramza Márk, Langó Péter, Szőke Béla Miklós, Végh András és Wolf Mária régész, Földváry Miklós vallástörténész, Madas Edit irodalomtörténész, Rácz György és Spekner Enikő levéltáros, Szovák Kornél történész-filológus, Thoroczkay Gábor és Szende Katalin történész és Szakács Béla Zsolt művészettörténész. Vagyis a szerzők döntő többsége.

Hát….
A fenti nyilatkozat nemigen felel a Válasz onlineban írottakra. Ennyi biztosan megállapítható.